Lov, ledigheter, läsårstider

Tre barn på cyklar

Här hittar du läsårstider och lovdagar för elever i Arvika kommun och hur det går till att söka annan ledighet.

Läsårstider

Observera att läsårstiderna gäller lokalt för Arvika kommun. Har familjen skolbarn i annan kommun, kontakta skolkontoret där, för information om tider och lovdagar.

Läsåret grundskola och gymnasieskola 2023/2024

Gäller för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, musikskola och gymnasieskola i Arvika kommun. "Röda dagar" (helgdagar) är alltid skolfria dagar.

Läsårstider och lovdagar höstterminen 2023 och vårterminen 2024

Höstterminen

 2023-08-17--12-20

Höstlov vecka 44

2023-10-30--11-03 (må-fr)Vårterminen

2024-01-10--06-11

Sportlov vecka 9

2024-02-26--03-01 (må-fr)

Påsklov vecka 14

2024-04-02--04-05 (ti-fr)

Lovdag

2024-05-10 (fr)

Lovdag

2024-05-20 (må)

Lovdag

2024-06-07 (fr)

Läsåret grundskola 2024/2025

Gäller för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och musikskola i Arvika kommun. "Röda dagar" (helgdagar) är alltid skolfria dagar.

Läsårstider och lovdagar höstterminen 2024 och vårterminen 2025 för grundskolan

Höstterminen

2024-08-20--12-20

Höstlov (v 44)

2024-10-28--11-01 (må-fr)Vårterminen

2025-01-09--06-12

Sportlov (v 9)

2025-02-24--02-28 (må-fr)

Påsklov (v 17)

2025-04-22--04-25 (ti-fr)

Lovdag

2025-05-02 (fr)

Lovdag

2025-05-12 (må)

Lovdag

2025-05-30 (fr)

Läsåret gymnasieskola 2024/2025

Gäller för elever i gymnasieskolan i Arvika kommun.

Läsårstider och lovdagar höstterminen 2024 och vårterminen 2025 för gymnasieskolan
Höstterminen

2024-08-21--12-20

Höstlov (v 44)

2024-10-28--11-01 (må-fr)Vårterminen

2025-01-08--06-12

Sportlov (v 9)

2025-02-24--02-28 (må-fr)

Påsklov (v 17)

2025-04-22--04-25 (ti-fr)

Lovdag

2025-05-02 (fr)

Lovdag

2025-05-12 (må)

Lovdag

2025-05-30 (fr)

Studentutsläpp och studentbal 2024

Gymnasieskolans årliga studentutsläpp 2024 blir den 11 juni. Solbergagymnasiet har sitt utspring kl 13.30 och Taserudsgymnasiet kl 15.00.
Studentbal: Taserudsgymnasiets studentparad går från stadsparken via Järnvägsgatan till Olssons brygga den 5 juni kl 17.15. Solbergagymnasiets studentparad avgår från Trefaldighetskyrkan till Scandic kl 18.00 onsdagen den 5 juni.

Lovprogram

Program med aktuella lovaktiviteter för barn och ungdomar, publiceras på webbplatsen inför bland annat sommarlov, höstlov, jullov och sportlov.

Ledigheter

Behöver du vara ledig andra tider under läsåret måste du ansöka om detta till skolan.

Ledighet för elev i grundskola och särskola

Skolpliktig elev i grundskola/grundsärskola kan enligt nuvarande bestämmelser beviljas kortare ledighet. Beslut om ledighet fattas av rektor eller mentor på uppdrag av rektor beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Ledigheten ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen ingår frånvarons längd, elevens studiesituation samt möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen.

Vid ledighetsansökan ska orsaken till ledigheten ifyllas noggrant, liksom vårdnadshavarnas syn på hur hemmet tillsammans med skolan kan stödja eleven när det gäller att kompensera den förlorade undervisningen.

Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår.

Ledighetsansökan lämnas till elevens mentor/klassföreståndare senast tre veckor före önskad ledighet. Ansökan om ledighet ska göras på blanketten "Ansökan om ledighet för elev".

Ledighet för elev i gymnasieskolan

Enligt gymnasieförordningen 20 § är det rektorn som får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Kortare ledigheter, max tre dagar per läsår, kan mentor bevilja. Ansökan om ledighet ska göras på blanketten "Ledighetsansökan skolelev gymnasieskolan".

Hjälpte informationen på sidan dig?