Styckåsskolan

Exteriör Styckåsskolan

På Styckåsskolan finns förskoleklass, årskurs 1-6 liksom fritidshem.

Styckåsskolan är en centralt belägen F-6-skola med naturen inpå knutarna och närhet till Arvika centrum. På skolan arbetar personalen i arbetslag från förskoleklass till årskurs 6. De elever som behöver tillsyn utöver skoltiden går på Styckåsens fritids.

Vi strävar efter att elever, föräldrar och personal i nära samarbete verkar för elevernas utveckling samt att lärandet blir en lustfylld process som ger en viktig investering för deras framtid. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga, respektera varandra och bli respekterade själva.

Policydokument

Vill du ta del av skolans årliga plan mot kränkande behandling och trakasserier, kontaktar du skolans administratör.

Schema

Schema för yngre barn publiceras inte på den externa webbplatsen. Vårdnadshavare och elever har tillgång till schema via Edlevo.

Hjälpte informationen på sidan dig?