Järvenskolan

Exteriör Järvenskolan

På Järvenskolan finns förskoleklass, årskurs 1-6 liksom fritidshem.

Järvenskolan ligger 2 mil norr om Arvika och är en F-6-skola. Skolan består av ett arbetslag: förskoleklass - åk 6 med 160 elever. Fritidsverksamheten har 87 elever inskrivna från förskoleklass - åk 5.

Järvenskolan är känd för sin fina skolgård med många lekområden och gräsmattor. Vi har även naturen inpå knutarna med skogen och sjön inom räckhåll och det tar vi vara på i undervisningen på olika sätt. Verksamheten präglas av att förskollärare, lärare och personal i fritidsverksamheten samverkar på olika sätt under hela dagen.

Skolan har ett bra samarbete med olika aktörer i Gunnarskog.

Policydokument

Schema

Schema för yngre barn publiceras inte på den externa webbplatsen. Vårdnadshavare och elever har tillgång till schema via Edlevo.

Hjälpte informationen på sidan dig?