Graningegården

Exteriör Graningegården

På Graningegården finns förskoleklass, årskurs 1-3 liksom fritidshem.

Under höstterminen 2021 är skolan lokaliserad i före detta Hagaskolans lokaler på Industrigatan i Arvika, eftersom Graningegården genomgår en takrenovering.

Graningegården är en F-3 skola med fritidshem i Taserudsområdet. Skolan ligger i skogskanten med utmärkta möjligheter till friluftsliv. På Graningegården går omkring 100 elever.

På Graninge arbetar man i hög grad åldersintegrerat. Verksamheten präglas av att förskollärare, lärare och personal i fritidsverksamheten samverkar på olika sätt under hela dagen. Helhetssyn och trygghet är nyckelord för Graningegårdens arbetssätt. Eleverna går vidare till Gateskolan då de börjar årskurs 4.

Våra övergripande mål är att vi har en skola/skolbarnsomsorg där;

  • alla trivs och känner trygghet
  • miljön och arbetsklimatet är positivt
  • alla känner att de kan påverka
  • alla känner arbetsglädje och har utvecklingsmöjligheter
  • alla känner att de är sedda
  • alla får stimulans efter sina förutsättningar

På Graningegården finns även en förskoleavdelning för barn från ett till fem år och en viss samverkan finns mellan skola, fritidsverksamhet och förskola.

Policydokument

Schema

Schema för yngre barn publiceras inte på den externa webbplatsen. Vårdnadshavare och elever har tillgång till schema via Edlevo.

Hjälpte informationen på sidan dig?