Gateskolan

Exteriör Gateskolan

På Gateskolan finns förskoleklass, årskurs 1-6 liksom fritidshem.

Gateskolan har elever från förskoleklass till årskurs sex och ligger centralt beläget i Arvika. På Gateskolan går cirka 380 elever och där arbetar drygt 60 personal med elevernas bästa för ögonen. Vi är kommunens största F-6 skola. På lågstadiet har vi två paralleller och på mellanstadiet finns tre paralleller. Personalen i grundskolan arbetar i arbetslag årskursvis från förskoleklass till årskurs 6. Verksamheten präglas av stor samverkan mellan arbetslagen för att skapa så goda möjligheter som möjligt för eleverna i likhet med kommunens vision ”Lärandet främst men måendet först.”

Fritidsverksamheten är uppdelad i tre avdelningar; fritids Labolina och Laban från förskoleklass till årskurs tre, samt Lianen för åk 4-6. Totalt är ungefär 190 elever inskrivna på fritids.

Våra övergripande mål är att vi har en skola och skolbarnsomsorg där;

  • alla trivs och känner trygghet
  • miljön och arbetsklimatet är positivt
  • alla känner att de kan påverka och bli lyssnade på
  • alla känner arbetsglädje och har utvecklingsmöjligheter
  • alla känner att de är sedda
  • alla får stimulans efter sina förutsättningar

Policydokument

Vill du ta del av skolans årliga plan mot kränkande behandling och trakasserier, kontaktar du skolans administratör.

Hjälpte informationen på sidan dig?