Gateskolan

Exteriör Gateskolan

På Gateskolan finns förskoleklass, årskurs 1-6 liksom fritidshem.

Gateskolan har elever från förskoleklass till årskurs sex och ligger centralt beläget i Arvika. På Gateskolan går cirka 380 elever och där arbetar drygt 60 personal med elevernas bästa för ögonen. Vi är kommunens största F-6 skola. På lågstadiet har vi två paralleller och på mellanstadiet finns tre paralleller. Personalen i grundskolan arbetar i arbetslag årskursvis från förskoleklass till årskurs 6. Verksamheten präglas av stor samverkan mellan arbetslagen för att skapa så goda möjligheter som möjligt för eleverna i likhet med kommunens vision ”Lärandet främst men måendet först.”

Fritidsverksamheten är uppdelad i tre avdelningar; fritids Labolina och Laban från förskoleklass till årskurs tre, samt Lianen för åk 4-6. Totalt är ungefär 190 elever inskrivna på fritids.

Våra övergripande mål är att vi har en skola och skolbarnsomsorg där;

  • alla trivs och känner trygghet
  • miljön och arbetsklimatet är positivt
  • alla känner att de kan påverka och bli lyssnade på
  • alla känner arbetsglädje och har utvecklingsmöjligheter
  • alla känner att de är sedda
  • alla får stimulans efter sina förutsättningar

Policydokument

Schema

Schema för yngre barn publiceras inte på den externa webbplatsen. Vårdnadshavare och elever har tillgång till schema via Edlevo.

Hjälpte informationen på sidan dig?