Dotteviksskolan

Exteriör Dotteviksskolan

På Dotteviksskolan finns förskoleklass, årskurs 1-6 liksom fritidshem.

Dotteviksskolan är vackert belägen vid Kyrkviken i sydöstra utkanten av centralorten. Skolan har närhet till skog och friluftsområden. I området finns villor och hyreshus. På skolan finns förskoleklass till åk 6 och fritidshem.

Vi strävar efter att alla ska känna trygghet och därmed få en god grund för sin inlärning. Eleverna ska också lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. Verksamheten präglas av en helhetssyn på barn, där personalens olika kompetenser och erfarenheter ger våra barn möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar.

Policydokument

Hjälpte informationen på sidan dig?