VVS- och fastighetsprogrammet

Här får du veta mer om VVS- och fastighetsprogrammet.

Inriktningar: VVS, Fastighet. Du väljer inriktning inför åk 2.

Utbildningen är branschcertifierad i VVS-college. VVS-college är VVS branschens kvalitetsstämpel som innebär att utbildningen håller den kvalité som branschen önskar.

Fastighet

Som fastighetstekniker ansvarar du för den dagliga tillsynen av fastighetstekniska system när det gäller drift, underhåll och skötsel. Fastighetsteknikern ser till att alla system fungerar, både utifrån fastighetsägarens krav och hyresgästernas förväntningar. En stor del av arbetet innebär att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation. Det innebär att du får göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten och fastigheten ekonomiskt, tekniskt och ur miljösynpunkt.

VVS

Inriktningen ger dig grundläggande kunskaper om service, drift, underhåll och installation av kyl- och värmepumpsutrustning samt värme- och sanitetstekniska utrustningar. Som VVS-montör monterar du de rör och system som krävs för att vi ska få ett trivsamt inomhusklimat. Att dra rör, montera tvättställ och element, installera pannor och varmvattenberedare är några av de arbeten som en VVS-montör utför. Som VVS-montör kan du jobba med service eller på ett bygge.

Övrigt om programmet

Du får praktiska yrkeskunskaper inom programmets två inriktningar som leder till en yrkesexamen och du utbildar dig inom en bransch där det är stor efterfrågan på arbetskraft. När du slutat gymnasiets inriktning VVS arbetar du som lärling i två år och efter det kan du avlägga ett branschprov och bli certifierad VVS-montör. I utbildningen har vi ett nära samarbete med Thermia, Swegon och Somatherm.

Utbildningen passar dig som:

 • vill arbeta praktiskt i dina gymnasiestudier
 • är intresserad av VVS-teknik (Värme, Ventilation, Sanitet)
 • är intresserad av drift och underhåll av fastigheter
 • är intresserad av att arbeta med praktiska lösningar inom installation och driftarbeten
 • tycker om att arbeta med service

Under utbildningen får du lära dig:

 • grunderna inom VVS och svets
 • kylteknik i samarbete med Thermia i Arvika
 • arbeta med säkerhets- och skyddsfrågor
 • arbeta med miljöteknik
 • underhåll och skötsel av fastighetens tekniska system
 • på APL (arbetsplatsförlagd lärande) får du använda det du lärt dig i skolan på en arbetsplats

Ämne och poäng

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 2 800 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

Engelska 5, 6 - 200 p
Idrott och hälsa 1 - 100 p
Historia 1a1 - 50 p
Matematik 1a - 100 p
Naturkunskap 1a1 - 50 p
Religionskunskap 1 - 50 p
Samhällskunskap 1a1 - 50 p
Svenska 1, 2, 3 /Svenska som andraspråk 1, 2, 3 - 300 p

Programgemensamma kurser VF, 400 poäng

Elkraftteknik - 100 p
Systembyggnad - 100 p
Värmelära - 100 p
Verktygs och materialhantering - 100 p

Inriktning: Fastighet 300 poäng

Fastighetsförvaltning - 100 p
Fastighetsservice - byggnader -100 p
Praktisk ellära - 100 p

Inriktning: VVS, 300 poäng

Entreprenadteknik - 100 p
Sanitetsteknik 1 - 100 p
Värmeteknik 1 - 100 p

Programfördjupning: Fastighet 900 poäng

Energiteknik 1 - 100 p
Entreprenörskap - 100 p
Fastighetsautomation - 100 p
Fastighetsservice - elarbeten - 100 p
Fastighetsservice - VVS - 100 p
Fastighetsservice - ytor - 100 p
Luftbehandling - 100 p
Mät- och reglerteknik - 100 p
Mät- och styrteknik - 100 p

Programfördjupning: VVS 900 poäng

Energiteknik 1 - 100 p
Injusteringsteknik - 100 p
Kyl- och värmepumpsteknik – grund - 100 p
Sanitetsteknik 2 - 100 p
Värmeteknik 2 - 100 p
VVS gassvetsning rör - 100 p
VVS teknik - 200 p

Individuellt val 200 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Du kan få Yrkesexamen med grundläggande behörighet för högskola och universitet om du inte valt bort någon kurs.

Hjälpte informationen på sidan dig?