Samhällsvetenskapsprogrammet

Här får du veta mer om Samhällsvetenskapsprogrammet.

Inriktning: Beteendevetenskap, Medier, information och kommunikation. Du väljer inriktning inför åk 2

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett program för dig som vill få mer kunskap om individen, samhället och världen. Du får med dig en bra grund för vidare studier inom det samhällsvetenskapliga området.

Beteendevetenskap

Ger kunskap om människors beteende, tankar och känslor, som individer och i samspel med andra. Lär ut hur människor lär sig och utvecklas. Du lär dig också mer om kommunikation och ledarskap i teori och praktik.

Medier, information och kommunikation

Ger kunskaper om mediernas betydelse i samhället och hur man framför budskap på olika sätt – journalistik, information och reklam. Du får själv arbeta teoretiskt och praktiskt med text, bild och ljud.

Mer om programmet

Vi vill vara nära kontakt med samhället genom inbjudna gäster, studiebesök, resor och praktik. Vi ger dig många valmöjligheter, lär dig ta ansvar för dina studier och utvecklar din kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi bjuder in dig till diskussion där du får pröva dina tankar och värderingar och möta andra med respekt. Du blir väl förberedd för studier på universitet och högskolor och får en god grund för utbildning till yrken som till exempel jurist, journalist, sjuksköterska, lärare, psykolog, socionom, tolk, fastighetsmäklare, personalchef, polis och kommunikatör.

Utbildningen passar dig som:

  • tycker om att fundera ut, formulera och framföra dina synpunkter
  • önskar en utbildning som ger fördjupade kunskaper om samhälle, människor och medier i Sverige och i världen
  • vill ha en utbildning med många valmöjligheter efter gymnasiet
  • i framtiden vill fortsätta studera

Under utbildningen får du lära dig:

  • se och förstå dig själv, andra och världen
  • bli bättre på att söka information, analysera och kritiskt granska
  • se sammanhang och får kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar
  • använda språk som för dig vidare ut i världen

Ämne och poäng

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 2 500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1 150 poäng

Engelska 5 - 100 p
Engelska 6 - 100 p
Historia 1b - 100 p
Idrott och hälsa 1 - 100 p
Matematik 1b - 100 p
Matematik 2b - 100 p
Naturkunskap 1b - 100 p
Religionskunskap 1 - 50 p
Samhällskunskap 1b - 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 - 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2 - 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3 - 100 p

Programgemensamma ämnen 300 poäng

Filosofi 1 - 50 p
Moderna språk - 200 p
Psykologi 1 - 50 p

Inriktning: Beteendevetenskap 450 poäng

Ledarskap och organisation - 100 p
Sociologi - 100 p
Samhällskunskap 2 - 100 p
Kommunikation - 100 p
Psykologi 2a - 50 p

Programfördjupning 300 poäng

Lärande och utveckling - 100 p
Religionskunskap 2 - 50 p
Filosofi 2 - 50 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering - 100 p

Inriktning: Medier, information och kommunikation 350 poäng

Journalistik, reklam och information 1 - 100 p
Medieproduktion 1 - 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 1 - 100 p
Psykologi 2a - 50 p

Programfördjupning 400 poäng

Fotografisk bild 1 - 100 p
Journalistik, reklam och information 2 - 100 p
Medieproduktion 2 - 100 p
Film- och tv-produktion 1 - 100 p

Individuellt val 200 poäng

Här väljer du själv bland de kurser som skolan erbjuder inom det individuella valet. Du kan läsa fler programspecifika kurser, komplettera din behörighet för vidare studier eller välja kurser av rent intresse.

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. Det måste vara godkänt för att du ska få examen.

Hjälpte informationen på sidan dig?