Kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunen är skyldig att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

Bor du i Arvika, är mellan 16-20 år och går inte i gymnasiet? Då är du välkommen att kontakta Arbetsmarknads- och integrationsenheten. Vi kan hjälpa dig att hitta vägen mot ditt mål, i form av studier, praktik eller arbete.

Vi arbetar tillsammans med dig och utformar en planering som utgår från dina styrkor, önskemål och drömmar, men vi försöker också se eventuella hinder och svårigheter.

Arvika kommun är som din hemkommun enligt skollagen skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar som inte går i skolan är sysselsatta med och ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder.

Hjälpte informationen på sidan dig?