Prövning

Prövning innebär att dina kunskaper bedöms utifrån de betygskriterier som finns i kurs- eller ämnesplanen.

Om du saknar betyg i en viss kurs eller behöver läsa upp dina gymnasiebetyg, kan du göra en prövning. Det innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt Skolverkets kursplan och tenterar – i de flesta fall både muntligt och skriftligt. Ibland behövs också en fördjupningsuppgift.

Observera att prövningen omfattar hela innehållet i den aktuella kursen. En prövning är alltså inte en komplettering av vissa delar i en kurs.

Efter prövningen sätter den lärare som genomför prövningen betyg enligt de betygskrav som gäller för kursen.

Vem får pröva?

För att göra en prövning gäller att du vid anmälningstillfället ska vara minst 20 år eller vara inskriven som studerande vid vuxenutbildningen.

Prövning kan bara göras i de kurser som anordnas av vuxenutbildningen och som skolan har kompetens att genomföra. För andra kurser kontaktar du annan anordnare av vuxenutbildning.

Du kan inte gå upp i prövning om du samtidigt läser kursen på Komvux eller om du läser på gymnasiet.

Anmälan till prövning

Rådgör först med en studievägledare för att utreda om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål. Kursplaner och betygskrav finns på Skolverkets webbplats.

Anmälan till prövning görs på en speciell blankett som du kan kan hämta på Vägledningscentrum vid Arvika Näringslivscentrum eller via webbplatsen aanc.se.

Kostnaden för en prövning är 500 kronor per kurs och ska betalas in till bankgiro 5210-5327. Betalningsmottagare Arvika Näringslivscentrum. Märk talongen ” Prövning” samt den kurs du vill pröva i.

Kvitto på att avgiften är betald ska lämnas i samband med anmälan. Avgiften återbetalas inte vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället.

Den som är inskriven vid vuxenutbildningen och som har fått underkänt betyg i en kurs har rätt att göra en avgiftsfri prövning under någon av de gällande prövningsveckorna.

Genomförande av prövning

När du har lämnat din anmälan tar studie- och yrkesvägledare kontakt med dig för att ge dig den information du behöver för att kunna göra prövningen.

Någon handledning eller undervisning av lärare ingår inte under tiden mellan informationsträffen och prövningstillfället.

Prövningen kan endast genomföras under fastställda prövningsveckor - du hittar det aktuella schemat för årets veckor på webbplatsen www.aanc.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?