Naturvetenskapsprogrammet

Här får du veta mer om Naturvetenskapsprogrammet.

Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle. Du väljer inriktning inför åk 2

Brukar du vilja veta varför? Tycker du om naturvetenskap och matematik samt gillar att experimentera? Funderar du över miljöfrågor och vill hitta lösningar eller är du intresserad av idrott? Då ska du välja naturvetenskapsprogrammet på Solbergagymnasiet. En högskoleförberedande utbildning som är särskilt lämplig för dig som vill läsa vidare inom de naturvetenskapliga eller tekniska områdena på högskolan - dessutom får du behörighet att söka de flesta andra utbildningarna på högskolan.

Naturvetenskap

Den ”klassiska” naturvetenskapliga utbildningen som ger dig många möjligheter till fortsatta studier till högre utbildning. Här får du fördjupade kunskaper inom biologi, kemi, fysik och matematik.

Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen för dig som vill studera miljö och hållbar utveckling. Här får du fördjupade kunskaper inom miljövetenskap, hållbar utveckling, geografi och samhällskunskap. Inriktningen kopplar ihop de naturvetenskapliga kurserna med samhällsvetenskapliga kurser.

Övrigt om programmet

Naturvetenskapsprogrammet är den utbildning som ger dig flest valmöjligheter till fortsatta studier och yrkesval som exempelvis civilingenjör, läkare, miljövetare eller marinbiolog likväl som till jurist, arkitekt, lärare eller polis. Suget är stort efter naturvetare på arbetsmarknaden och det kommer att öka i framtiden. Du som väljer NA har stora möjligheter till attraktiva jobb med bra lön.

Utbildningen passar dig som:

 • få kunskaper som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet
 • kunna välja bland de flesta utbildningar inom högskola och universitet
 • läsa biologi, fysik, kemi och matematik
 • veta mer om natur, miljö, samhälle och språk
 • ha möjlighet att läsa idrottskurser

Under utbildningen får du lära dig:

 • lösa problem genom iakttagelser, experiment och fältstudier
 • ställa frågor, tolka resultat och komma fram till slutsatser
 • använda teknisk utrustning och IT tillsammans med engagerade och välutbildade lärare
 • hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra
 • argumentera och värdera olika påståenden
 • kommunicera, granska och använda information

Ämne och poäng

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 2 500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1 150 poäng

Engelska 5 - 100 p
Engelska 6 - 100 p
Historia 1b - 100 p
Idrott och hälsa 1 - 100 p
Matematik 1c - 100 p
Matematik 2c - 100 p
Matematik 3c - 100 p
Religionskunskap 1 - 50 p
Samhällskunskap 1b - 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 - 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2 - 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3 - 100 p

Programgemensamma ämnen 450 poäng

Biologi 1 - 100 p
Fysik 1 - 150 p
Kemi 1 - 100 p
Moderna språk - 100 p

Inriktning: Naturvetenskap 400 poäng

Biologi 2 - 100 p
Fysik 2 - 100 p
Kemi 2 - 100 p
Matematik 4 - 100 p

Programfördjupning alt 1: Träningslära 200 poäng

Träningslära 1 - 100 p
Träningslära 2 - 100 p

Programfördjupning alt 2: Hållbar utveckling 200 poäng

Miljö- och energikunskap - 100 p
Politik och hållbar utveckling - 100 p

Programfördjupning alt 3: Programmering/Matematik 200 poäng

Programmering 1 - 100 p
Matematik specialisering - 100 p

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle 300 poäng

Geografi - 100 p
Samhällskunskap 2 - 100 p
Ett naturvetenskapligt ämne - 100 p
(Bi 2 eller Fy2)

Programfördjupning alt 1: Träningslära 300 poäng

Träningslära 1 - 100 p
Träningslära 2 - 100 p
Matematik 4 - 100 p

Programfördjupning alt 2: Hållbar utveckling 300 poäng

Miljö- och energikunskap - 100 p
Politik och hållbar utveckling - 100 p
Matematik 4 - 100 p

Programfördjupning alt 3: Programmering/Matematik 300 poäng

Programmering 1 - 100p
Matematik specialisering - 100p
Matematik 4 - 100p

Individuellt val 200 poäng

Här väljer du själv bland de kurser som skolan erbjuder inom det individuella valet. Du kan läsa fler programspecifika kurser, komplettera din behörighet för vidare studier eller välja kurser av rent intresse

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. Det måste vara godkänt för att du ska få examen.

Hjälpte informationen på sidan dig?