Bygg- och anläggningsprogrammet

Här får du veta mer om Bygg- och anläggningsprogrammet.

Inriktning: Husbyggnad. Du väljer inriktning inför åk 2.

Denna inriktning innehåller flera möjligheter till specialisering. Inom trä kommer du att lära dig alla slags snickeriarbeten som förekommer vid byggnation. Du får bygga ställningar, formar och stommar. Du lär dig även att lägga tak, isolera, montera ytterpanel, väggskivor och inredningssnickerier samt sätta lister och foder. Inom betong får du arbeta med att armera, gjuta och efterbehandla betong samt att montera färdiga betongelement.

Taserudsgymnasiet är en branschrekommenderad skola från Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN). Syftet med branschrekommenderad skola är att tydliggöra branschens prioriterade förväntningar på skolor som utbildar inom BYN:s yrken och bidra till utveckling av utbildningen så att alla elever garanteras en bra utbildning med kvalitet.

Övrigt om programmet

I utbildningen varvas teori och praktik för att skapa ett sammanhang för dig. För att utveckla en förståelse och samverkan mellan de olika yrkesgrupperna på en byggarbetsplats får alla en gemensam grund i sin utbildning. På Taserudsgymnasiet kan du också specialisera dig mot yrkena träarbetare, betongarbetare eller mot glasmästeri. Under åk 2 och 3 har du delar av din utbildning förlagd på en eller flera arbetsplatser, APL, sammanlagt ca 18 veckor.

Efter gymnasiet söker du anställning som lärling (kvalificeringstid). Under kvalificeringstiden, efter gymnasiet, ges du tillfälle att arbeta med alla de olika moment som yrket innehåller under 36 månader. Med din yrkesexamen har du också grundläggande behörighet till Yrkeshögskola.

Utbildningen passar dig som:

  • är intresserad av att bygga underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar
  • vill få inblick i olika yrken inom byggsektorn
  • vill börja arbeta direkt efter gymnasiet eller studera vidare.

Under utbildningen får du lära dig:

  • arbete med byggnationer
  • branschens olika yrken och arbetsprocesser
  • hur man bygger rationellt, säkert och miljöanpassat
  • arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för en god hälsa
  • att utföra praktiska övningar på exempelvis elevbyggen (i skolans regi)

Ämne och poäng

Bygg- och anläggningsprogrammet 2 800 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

Engelska 5, 6 - 200 p
Idrott och hälsa 1 - 100 p
Historia 1a1 - 50 p
Matematik 1a - 100 p
Naturkunskap 1a1 - 50 p
Religionskunskap 1 - 50 p
Samhällskunskap 1a1 - 50 p
Svenska 1, 2, 3/Svenska som andraspråk 1, 2, 3 - 300p

Programgemensamma kurser BA 400 p

Bygg och anläggning 1 - 200 p
Bygg och anläggning 2 - 200 p

Inriktning: Husbyggnad 700 p

Husbyggnadsprocessen - 200 p
Husbyggnad 1 - 100 p
Husbyggnad 2 - 200 p
Husbyggnad 3 - ombyggnad - 200 p

Programfördjupning: Husbyggnad, trä och betong 500 p

Betong 1 - lågform och platta på mark - 100 p
Betong 2 - väggar och pelare - 100 p
Trä 1 stommar - 100 p
Trä 2 beklädnad - 100 p
Trä 3 montage - 100 p

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Du kan få Yrkesexamen med grundläggande behörighet för högskola och universitet om du inte valt bort någon kurs.

Hjälpte informationen på sidan dig?