Fordon- och transportprogrammet

Här får du veta mer om Fordon- och transportprogrammet.

Inriktning: Personbil. Du väljer inriktning inför åk 2.

Fordonsbranschen genomgår stora förändringar - bilar blir allt mer tekniskt avancerade med el/elektronik, komfort och säkerhetssystem. Det behövs tekniker med kunskaper om den nya tekniken i arbetet med service, underhåll och reparation av personbilar.

Som bilmekaniker behöver du ha eller kunna utveckla din kommunikativa förmåga, din problemlösning och ditt fokus på regler och instruktioner. Kundkontakter är en stor del av jobbet och det är viktigt att kunna bemöta kunder på ett bra sätt och vara lyhörd för kundens behov. En bilmekaniker ska kunna kontrollera att arbetet är korrekt utfört för att säkerställa att misstag undviks och kunna följa instruktioner. Arbetet för bilmekaniker handlar mycket om felsökning och problemlösning.

Övrigt om programmet

Den breda utbildningen på Fordon- och transportprogrammet förbereder dig för både yrkesliv och vidare studier inom fordonsteknik eftersom APL (arbetsplatsförlagt lärande) är en del av utbildningen. Du får en utbildning som gör dig konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Fordon- och transportprogrammet har bra och väl etablerade kontakter med bransch och företag inom regionen.

Utbildningen passar dig som:

  • är intresserad av att arbeta med bilar
  • är nyfiken på modern fordonsteknik
  • vill veta mer om personbilar, såväl teoretiskt som praktiskt

Under utbildningen får du lära dig:

  • grundläggande fordonsmekanik
  • felsökning och analysering av bilens elektroniska system
  • det praktiska arbete som ska göra dig förberedd för det kommandeyrkeslivet
  • hur teoretiska och praktiska kunskaper hänger samman

Ämne och poäng

Fordon- och transportprogrammet (FT) 2 800 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

Engelska 5, 6 - 200 p
Idrott och hälsa 1 - 100 p
Historia 1a1 - 50 p
Matematik 1a - 100 p
Naturkunskap 1a1 - 50 p
Religionskunskap 1 - 50 p
Samhällskunskap 1a1 - 50 p
Svenska 1, 2, 3/Svenska som andraspråk 1, 2, 3 - 300p

Programgemensamma kurser 400 poäng

Fordonsteknik, introduktion - 200 p
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden - 200 p

Inriktning: Personbil 400 poäng

Personbilar – basteknik - 100 p
Personbilar – service och underhåll 1 - 100 p
Personbilar – service och underhåll 2 - 100 p
Personbilar – verkstad och elteknik - 100 p

Programfördjupning: 800 poäng

El och hybridfordon 1 - 100 p
Flerbränslefordon 100 p
Personbilar – system- och diagnosteknik - 200 p
Personbilar – system- och diagnosteknik 2 - 100 p
Personbilar – chassi och bromsar - 100 p
Personbilar – kraftöverföring - 100 p
Personbilar – förbränningsmotorer - 100 p

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Du kan få Yrkesexamen med grundläggande behörighet för högskola och universitet om du inte valt bort någon kurs.

Hjälpte informationen på sidan dig?