Ekonomiprogrammet

Här får du veta mer om Ekonomiprogrammet.

Inriktningar: Ekonomi, Juridik. Du väljer inriktning inför åk 2.

Vill du läsa ett högskoleförberedandeprogram som förbereder för vidare studier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden, då ska du välja Ekonomiprogrammet.

Ekonomi

Ger dig kunskaper inom företagsekonomins olika områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Du lär dig vägen från idé till att starta företag genom Ung Företagsamhet. Kursen Matematik 3b ger dig behörighet för många ekonomiska utbildningar på universitet/högskola.

Juridik

Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du får kunskaper om vanliga juridiska begrepp samt utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Övrigt om programmet

Vi vill vara nära samhället genom inbjudna gäster, studiebesök, resor och praktik. Vi ger dig många valmöjligheter, lär dig ta ansvar för dina studier och förbereder dig väl för studier på universitet och högskolor. Du får en god grund för utbildning till yrken som till exempel ekonom, marknadsförare, jurist, advokat, banktjänsteman, journalist, sjuksköterska, lärare, polis med mera.

Utbildningen jobbar nära med Ung företagsamhet. UF-företagande ger elever på gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och kreativitet.

Utbildningen passar dig som:

  • är intresserad av att lära dig mer om samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik
  • vill utveckla din förmåga att starta och genomföra olika typer av projekt (entreprenörskap)
  • vill ha en utbildning som ger många valmöjligheter efter gymnasiet
  • i framtiden vill fortsätta studera

Under utbildningen får du lära dig:

  • beskriva och förklara ekonomiska och juridiska företeelser i samhället
  • utveckla din digitala kompetens
  • bli bättre på att söka information, analysera och kritiskt granska
  • utveckla förmågan att strukturera problem och presentera lösningar

Ämne och poäng

Ekonomiprogrammet (EK) 2 500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1 250 poäng

Engelska 5 - 100 p
Engelska 6 - 100 p
Historia 1b - 100 p
Idrott och hälsa - 100 p
Matematik 1 b - 100 p
Matematik 2 b - 100 p
Naturkunskap 1b - 100 p
Religionskunskap 1 - 50 p
Samhällskunskap 1b - 100 p
Samhällskunskap 2 - 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 - 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2 - 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3 - 100 p

Programgemensamma ämnen 350 poäng

Företagsekonomi 1 - 100 p
Privatjuridik - 100 p
Moderna språk - 100 p
Psykologi 1 - 50 p

Inriktning: Ekonomi 300 poäng

Entreprenörskap och företagande - 100 p
Företagsekonomi 2 - 100 p
Matematik 3b - 100 p

Programfördjupning 300 poäng

Ledarskap och organisation - 100 p
Affärsjuridik - 100 p
Företagsekonomi specialisering - 100 p

Inriktning: Juridik 300 poäng

Rätten och samhället - 100 p
Filosofi 1 - 50 p
Affärsjuridik - 100 p
Psykologi 2a - 50 p

Programfördjupning 300 poäng

Företagsekonomi 2 - 100 p
Ledarskap och organisation - 100 p
Kriminologi - 100 p

Individuellt val 200 poäng

Här väljer du själv bland de kurser som skolan erbjuder inom det individuella valet. Du kan läsa fler programspecifika kurser, komplettera din behörighet för vidare studier eller välja kurser av rent intresse.

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. Det måste vara godkänt för att du ska få examen.

Hjälpte informationen på sidan dig?