Vård- och omsorgsprogrammet

Här får du veta mer om Vård- och omsorgsprogrammet.

Vård- och omsorgsprogrammet på Taserudsgymnasiet ger dig möjlighet att växa som människa. Detta genom de ämnen du studerar, de arbetsmetoder vi använder, de lärare och kamratskapen du möter samt de erfarenheter som det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) ger dig. Vård- och omsorgsprogrammet ingår i Vård- och omsorgscollege. Du får titeln undersköterska efter avslutad utbildning.

Utbildningen är certifierad inom Vård- och omsorgcollege. Det är en kvalitetsstämpel som innebär att utbildningen uppfyller branschens fastställda kvalitetskriterier, att vi har ett nära samarbete med branschen, att du har möjlighet att få sommarjobb inom branschen, att med diplomet blir du certifierad undersköterska och får då bättre lön.

Övrigt om programmet

På Vård- och omsorgsprogrammet gör du 15–19 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) på olika arbetsplatser inom vård och omsorg och sjukvård. Vård- och omsorgscollege garanterar ett nära samarbete med branschen, där du som elev får din egen handledare/mentor under dina APL-perioder. Under APL följer du din handledare även kvällar och helger. Du får också lära dig för livet och inte bara för skolan. Det finns goda möjligheter till arbete direkt efter utbildningen och hos oss får du fria arbetskläder.

Utbildningen passar dig som:

 • tycker om att arbeta nära människor
 • vill utveckla din förmåga att arbeta i grupp
 • anser att människor har lika värde
 • vill utbilda dig för att kunna arbeta som undersköterska
 • vill förbereda dig för vidare studier

Under utbildningen får du lära dig:

 • ta hand om människor som behöver vård och omsorg
 • använda dina kunskaper och arbetar både teoretiskt och praktiskt inom områden som berör omsorg, hälsa och sjukvård,
 • arbeta entreprenöriellt och ta ansvar för ditt eget lärande
 • förstå hur din livsstil påverkar hälsan
 • förstå hur människan fungerar fysiskt, psykiskt och socialt
 • utveckla din samarbetsförmåga och lär dig hantera både egna och andras konflikter

Ämne och poäng

Vård och omsorgsprogrammet (VO) 2 700 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

Engelska 5, 6 - 200 p
Idrott och hälsa 1 - 100 p
Historia 1a1 - 50 p
Matematik 1a - 100 p
Naturkunskap 1a1 - 50 p
Religionskunskap 1 - 50 p
Samhällskunskap 1a1 - 50 p
Svenska 1, 2, 3/Svenska som andraspråk 1, 2, 3 - 300 p

Programgemensamma kurser 1 300 poäng

Anatomi och fysiologi 1* och 2* - 50 p + 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2 - 100 p + 100 p
Gerontologi och geriatrik - 100 p
Hälso- och sjukvård 1* och 2 - 100 p + 100 p
Omvårdnad 1* och 2* - 100 p + 100 p
Psykiatri 1 och 2 - 100 p + 100 p
Psykologi 1 - 50 p
Samhällskunskap 1a2 - 50 p
Social omsorg 1 och 2 - 100 p + 100 p

*Kurserna tillsammans ger behörighet motsvarande naturkunskap 2. Det finns inga nationella inriktningar

Programfördjupning 200 poäng

Etik och människans livsvillkor - 100 p
Vårdpedagogik och handledning - 100 p

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Du kan få Yrkesexamen med grundläggande behörighet för högskola och universitet om du inte valt bort någon kurs.

Hjälpte informationen på sidan dig?