Introduktionsprogrammet

Här får du veta mer om Introduktionsprogrammet.

Utbildningen vänder sig till dig som inte är behörig att söka till ett nationelltvprogram. Hos oss får du möjlighet att förbereda dig för gymnasiets nationella program, annan utbildning eller arbetsmarknaden genom något av våra introduktionsprogram.

Programinriktat individuellt val (PRIV)

Syftet med programinriktat val är att du, som har väldigt lite kvar för att bli behörig, ska kunna börja på ett nationellt program medan du samtidigt har stöd i det ämne som saknas för din behörighet.

PRIV är sökbart för dig som:

  • har godkänt i svenska/svenska som andraspråk och godkänt i engelska eller matematik, samt minst fyra andra ämnen till
  • har godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik, samt minst tre andra ämnen till.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Syftet är att förbereda dig antingen för studier på ett yrkesprogram eller underlätta för dig att få in en fot på arbetsmarknaden. Vi utformar utbildningen så att den passar dina mål.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ kan hjälpa dig vidare till yrkesintroduktion, ett nationellt gymnasieprogram, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för varje enskild elev och vänder sig till dig som inte är behörig till ett yrkesprogram. Tillsammans med dig utformar vi utbildningen.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge dig som just kommit till Sverige en utbildning där svenska språket blir grunden för att du ska komma gå vidare till gymnasieskolans nationella program eller annan utbildning. Språkintroduktion utformas för varje enskild elev. Skolan diskuterar med eleven oh kommer överens om hur utbildningen dos utformas.

Hjälpte informationen på sidan dig?