Ekonomi, studiemedel

Du som går i gymnasieskolan får studiebidrag tills du fyller 20 år. Därefter ansöker du om studiemedel hos CSN.

Du som går i gymnasieskolan får studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget beviljas utan ansökan och betalas ut av Centrala studiestödsnämnden (CSN). Om du är omyndig betalas studiebidraget ut till din vårdnadshavare. När du fyllt 18 år betalas det ut till dig.

Om din familj har liten inkomst kan du söka extra tillägg hos CSN. För detta finns en särskild blankett, "Ansökan om extra tillägg", som du får från CSN.

Från och med höstterminen det år som du fyller 20 år är du inte längre berättigad till studiebidrag. Då vänder du dig till CSN och ansöker om studiemedel.

Du kan också ansöka om inackorderingstillägg eller resebidrag hos kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?