Barn- och fritidsprogrammet

Här får du veta mer om Barn- och fritidsprogrammet.

Programmet ger dig en bra grund för alla yrken där du arbetar med människor. Du får kunskap om barns och ungdomars utveckling och hur vi lär oss olika saker. Det är viktigt att du förstår och respekterar att vi människor har olika behov. Du erbjuds fördjupningspaket som ger dig behörighet till universitet och högskolestudier.

Pedagogiskt och socialt arbete

Du förbereder dig för arbete i olika skolverksamheter. Du lär dig att leda olika aktiviteter för barnen och du är med och planerar verksamheten. Genom olika aktiviteter uppmuntrar du barnens skapandeförmåga. Du får lära dig om vad för stöd och hjälp som kan ges till människor med funktionsvariationer eller människor med sociala problem.

Övrigt om programmet

Utbildningen innehåller en stor del APL – arbetsplatsförlagt lärande, minst 15 veckor. Inför APL behöver du lämna ett utdrag ur polisen belastningsregister. Det ingår även idrotts- och uteverksamhet i utbildningen, därför behöver du kläder för alla väder. Grupparbeten är vanligt för att du ska få träna på att samarbeta och på så sätt bli bättre på att lösa problem och konflikter. Återkommande inslag i utbildningen är diskussioner och reflektioner kring demokrati, jämställdhet och människors lika värde. Efter utbildningen kan du tänkas jobba som barnskötare eller elevassistent.

Utbildningen passar dig som:

  • är intresserad av människor i alla åldrar och framförallt barn
  • vill få inblick i yrken och verksamheter där man arbetar med människan
  • vill lära dig att arbeta i projekt, både självständigt och i samarbete med andra
  • vill lära dig mer om att leda en grupp med barn eller vuxna
  • är intresserad av en utbildning som är både praktisk och teoretisk

Under utbildningen får du lära dig:

  • förstå människan genom humanistiska ämnen som till exempel pedagogik, sociologi och psykologi
  • att utveckla ditt personliga ledarskap för att därigenom kunna leda och inspirera andra till exempelvis en aktiv fritid
  • att samarbeta med människor och aktörer
  • om skolans/förskolans sociala, pedagogiska och fysiska miljö
  • att utveckla din förmåga till social och yrkesmässig etablering och utveckling

Ämne och poäng

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 2 700 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

Engelska 5, 6 - 200 p
Idrott och hälsa 1 - 100 p
Historia 1a1 - 50 p
Matematik 1a - 100 p
Naturkunskap 1a1-50 p
Religionskunskap 1 - 50 p
Samhällskunskap 1a1 - 50 p
Svenska 1, 2, 3/Svenska som andraspråk 1, 2, 3 - 300 p

Programgemensamma kurser BF 600 p

Hälsopedagogik - 100 p
Kommunikation - 100 p
Lärande och utveckling - 100 p
Människor och miljöer - 100 p
Naturkunskap 1a2 - 50 p
Pedagogiskt ledarskap - 100 p
Samhällskunskap 1a2 - 50 p

Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete 300 p

Pedagogiskt arbete - 200 p
Socialt arbete 1 - 100 p

Programfördjupning 600 p

Aktivitetsledarskap - 100 p
Barns lärande och växande - 100 p
Kost och hälsa - 100 p
Skapande verksamhet - 100 p
Specialpedagogik 1 - 100 p
Specialpedagogik 2 - 100 p

Gymnasiearbete 200 p

Individuellt val 100 p

Du kan få Yrkesexamen med grundläggande behörighet för högskola och universitet om du inte valt bort någon kurs.

Hjälpte informationen på sidan dig?