Om gymnasieskolan i Arvika kommun

skolungdom som bär på ryggsäck och böcker

I Arvika kan du välja mellan två kommunala och en fristående gymnasieskola. Arvika kommuns gymnasieskolor har ett brett utbud av program.

Kommunens två gymnasieskolor - Taserudsgymnasiet och Solbergagymnasiet - finns i Arvika tätort. På skolorna finns 12 av de 18 nationella programmen representerade och det finns cirka 800 elever totalt.

Solbergagymnasiet är en certifierad skola inom Teknikcollege Värmland genom Teknikprogrammet.

Taserudsgymnasiet är en certifierad skola inom Teknikcollege Värmland genom Industritekniska programmet och El- och Energiprogrammet respektive Vård- och omsorgscollege Värmland inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet.

Våra gymnasieskolor har flera kvalitetsutmärkelser;

  • VVS-college – VVS branschen VVS och fastighetsprogrammet, inriktning VVS
  • Rekommenderad skola av Fastighetsbranschen, VVS och fastighetsprogrammet, inriktning Fastighet
  • Branschrekommenderad skola - Byggbranschen, Bygg och anläggningsprogrammet

Båda skolorna arbetar med ung företagsamhet och har internationellt utbyte.

Det finns också en gymnasial friskola, Estetiska skolan, med en treårig kultur- och estetutbildning.

För att ha behörighet att studera på ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.
För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen.

Gymnasieportalen Dexter

Gymnasieportalen Dexter är en digital mötesplats och en informationskanal mellan hem och gymnasieskola i Arvika kommun. Bland funktionerna i portalen finns till exempel närvaro/frånvaro, talsvar, schema, klasslistor/grupplistor och studieplaner.

Vårdnadshavare kan anmäla sjukfrånvaro på två sätt, nämligen genom att ringa talsvar 0570-816 50 alternativt lägga in frånvaron på Dexter. När vårdnadshavarna registrerat sitt mobilnummer och/eller e-post skickar systemet automatiskt ett sms alternativt e-post till vårdnadshavarna när frånvaro (anmäld eller ogiltig) registreras.

Gymnasiesamverkan Värmland

I Värmland har de värmländska kommunerna, med sina 10 000 gymnasieelever, arbetat fram ett gemensamt samverkansavtal för gymnasieskolan i Värmland. Man arbetar tillsammans för att stärka utbildningarnas kvalité och alla elever kan fritt välja gymnasieprogram i hela regionen.

Klagomål på verksamheten

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten. Klagomål på verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasieskola kan du skicka in till Lärande och stöd via en särskild blankett. Du kan också lämna synpunkter, komma med idéer eller ge ris som ros genom kommunens synpunktsformulär på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?