Om gymnasieskolan i Arvika kommun

skolungdom som bär på ryggsäck och böcker

I Arvika kan du välja mellan två kommunala och en fristående gymnasieskola. Arvika kommuns gymnasieskolor har ett brett utbud av program.

Kommunens två gymnasieskolor - Taserudsgymnasiet och Solbergagymnasiet - finns i Arvika tätort. På skolorna finns 12 av de 18 nationella programmen representerade och det finns cirka 800 elever totalt.

Solbergagymnasiet är en certifierad skola inom Teknikcollege Värmland genom Teknikprogrammet.

Taserudsgymnasiet är en certifierad skola inom Teknikcollege Värmland genom Industritekniska programmet och El- och Energiprogrammet respektive Vård- och omsorgscollege Värmland inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet.

Våra gymnasieskolor har flera kvalitetsutmärkelser;

 • VVS-college – VVS branschen VVS och fastighetsprogrammet, inriktning VVS
 • Rekommenderad skola av Fastighetsbranschen, VVS och fastighetsprogrammet, inriktning Fastighet
 • Branschrekommenderad skola - Byggbranschen, Bygg och anläggningsprogrammet

Båda skolorna arbetar med ung företagsamhet och har internationellt utbyte.

Det finns också en gymnasial friskola, Estetiska skolan, med en treårig kultur- och estetutbildning.

Om gymnasieskolan

För att ha behörighet att studera på ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.
För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen.

Portalen Edlevo

Arvika kommuns portal Edlevo är en mötesplats, informationskanal och en arbetsyta för all personal, alla elever och alla vårdnadshavare inom gymnasieskolan i Arvika kommun.

Via appen Edlevo finns möjlighet för dig som vårdnadshavare, fram tills ditt barn blir myndigt, att få en större inblick och delaktighet i ditt barns skolgång genom att:

 • sjukanmäla ditt barn
 • göra ledighetsansökan
 • se ditt barns frånvaro och bekräfta den
 • bli meddelad via avisering i appen om ditt barn anmäls frånvarande i skolan
 • boka utvecklingssamtal
 • ta del av information från skolan, mentorer och undervisande lärare
 • se ditt barns kalender/schema med prov, läxor och andra aktiviteter
 • kommunicera med mentorer, lärare och andra vårdnadshavare

Edlevo-appen för vårdnadshavare finns att ladda ner på App store (iOS) och Google Play (Android). Har du frågor kring detta så ställer du dessa till ditt barns mentor.

Gymnasiesamverkan Värmland

I Värmland har de värmländska kommunerna, med sina 10 000 gymnasieelever, arbetat fram ett gemensamt samverkansavtal för gymnasieskolan i Värmland. Man arbetar tillsammans för att stärka utbildningarnas kvalité och alla elever kan fritt välja gymnasieprogram i hela regionen.

Klagomål på verksamheten

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten. Klagomål på verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasieskola kan du skicka in till Lärande och stöd via en särskild blankett. Du kan också lämna synpunkter, komma med idéer eller ge ris som ros genom kommunens synpunktsformulär på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?