Industritekniska programmet

Här får du veta mer om Industritekniska programmet.

Inriktning: Produkt & Maskinteknik och Svetsteknik. Du väljer inriktning inför åk 2.

Produkt och Maskinteknik

Du får kurser i modern metallbearbetning, hydralik, programmering av styrsystem och CAD-CAM (framställning av ritningar och program i dator). Efter gymnasiet kan du arbeta som t.ex. industrimontör eller CNC-operatör.

Svetsteknik

Här får du lära dig att använda och förstå olika maskiner och deras funktioner för att kunna framställa plåtkonstruktioner. Du kommer att lära dig olika manuella svetsmetoder och automatiserade (svetsrobot) svetsmetoder. Efter gymnasiet kan du arbeta som svetsare.

Övrigt om programmet

På industritekniska programmet möter du lärare med goda kunskaper och stor erfarenhet av arbete inom industrin. De vet vad som krävs av dig på arbetsmarknaden. Industrin har genomgått stora förändringar och du möter moderna arbetsplatser på APL (arbetsplatsförlagd utbildning). Du utbildar dig inom en bransch där du kan få arbete direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Du har också chans att göra karriär inom teknikföretag och kanske arbeta utomlands. Med din yrkesexamen har du grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan efter gymnasiet.

Industritekniska programmet ingår i Teknikcollege. Det är en kvalitetsstämpel som innebär att du får en utbildning i nära samarbete med teknikföretagen i regionen för att du ska bli anställningsbar efter gymnasiet. Du har också möjlighet att få sommarjobb under utbildningstiden.

Utbildningen passar dig som:

 • vill arbeta praktiskt i dina gymnasiestudier
 • är intresserad av att arbeta med modern teknik
 • är intresserad av svetsning och produkt- och maskinteknik
 • vill söka lösningar på praktiska problem
 • vill läsa vidare för att få mer spetskompetens efter gymnasiet

Under utbildningen får du lära dig:

 • omsätta tankar och idéer från ritning eller skiss till en tänkt produkt
 • arbeta praktiskt med teknik
 • förstå och utöva de olika svetsmetoderna såväl praktiskt som teoretiskt
 • montera detaljer till färdiga produkter
 • reparation och underhåll av olika maskiner
 • programmera CNC-maskiner
 • köra truck och använda travers

Ämne och poäng

Industritekniska programmet (IN) 2 800 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

Engelska 5, 6 - 200 p
Idrott och hälsa 1 - 100 p
Historia 1a1 - 50 p
Matematik 1a - 100 p
Naturkunskap 1a1 - 50 p
Religionskunskap 1 - 50 p
Samhällskunskap 1a1 - 50 p
Svenska 1, 2, 3/Svenska som andraspråk 1, 2, 3 - 300p

Programgemensamma kurser IN 400 poäng

Industritekniska processer - 100 p
Människan i industrin - 100 p
Produktionskunskap 1- 100 p
Produktionsutrustning 1- 100 p

Inriktning: Produkt- och maskinteknik 300 poäng

Datorstyrd produktion 1 - 100 p
Produktutveckling 1 - 100 p
Produktionsutrustning 2 - 100 p

Inriktning: Svetsteknik 400 poäng

Kälsvets 1 MIG/MAG - 100 p
Produktutveckling 1 - 100 p
Svets grund - 100 p
Tillverkningsunderlag 1 - 100 p

Programfördjupning: Produkt- & maskinteknik 900 poäng

Datorstyrd produktion 1 (skärmaskin) - 100 p
Datorstyrd produktion 2 - 100 p
Datorstyrd produktion 3 - 100 p
Människan i industrin 2 - 100 p
Produktionskunskap 2 - 100 p
Produktionsutrustning 3 - 100 p
Produktionsutrustning 4 - 100 p
Svets Grund - 100 p
Underhåll – hydraulik och pneumatik - 100p

Programfördjupning: Svetsteknik 800 poäng

Datorstyrd produktion 1 - 100 p
Kälsvets 1 MMA - 100 p
Kälsvets 2 MMA - 100 p
Kälsvets 2 MIG/MAG - 100 p
Kälsvets 1 TIG -100 p
Produktionsutrustning 2 - 100 p
Produktionsutrustning 3 - 100 p
Stumsvets 1 MIG/MAG  -100 p

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Du kan få Yrkesexamen med grundläggande behörighet för högskola och universitet om du inte valt bort någon kurs.

Hjälpte informationen på sidan dig?