Välja inriktning

Gymnasieskolans olika program har olika inriktningar och fördjupningar som består av en mängd olika kurser. Eleverna ställs inför ett antal val under sin gymnasietid.

Under år 1 ska eleverna välja inriktning i sitt program. De flesta program erbjuder två inriktningar med ett begränsat antal platser/inriktning.

Programfördjupningsspåren som erbjuds på respektive inriktning fördjupar kunskaperna ytterligare utifrån vald inriktning och har i många fall, på yrkesprogrammen, tagits fram i samråd med branschen.

Det individuella valet består av ett stort antal kurser som dels kan fördjupa ytterligare inom vald inriktning, dels vara något helt annat utifrån elevens eget intresse och önskemål.

Mer information om alla valen under gymnasietiden ges av skolornas studie- och yrkesvägledare.

Hjälpte informationen på sidan dig?