Rinnbacken

Exteriör förskolan Rinnbacken

Förskolan Rinnbacken ligger i Rinnen, Mangskog.

Rinnbacken är en förskola med en avdelning. Rinnbacken ligger lantligt beläget i Mangskogsområdet i nära anslutning till Rinnens skola cirka 25 km öster om Arvika. Verksamheten på Rinnbacken är inspirerad av Reggio Emilia.

Hjälpte informationen på sidan dig?