Agnetebergs förskola

Agnetebergs förskola ligger i området Agneteberg i Arvika.

Agnetebergs förskola består av fem avdelningar: Hjortronet, Nyponet, Blåbäret, Tranbäret och Odonet. Förskolan ligger i området Agneteberg i Arvika (i före detta Agnetebergsskolan lokaler), på gångavstånd till Arvika centrum med bland annat bibliotek och simhall och nära till skog och mark.

Verksamhetsidén bygger på att verksamheten ska vara rolig och lärorik för alla barn och att barnen ska känna sig trygga.

Vi erbjuder en allsidig pedagogisk verksamhet och utgår från barnens behov och förskolans läroplan:

  • Matematik, barnen ska få möjlighet att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang.
  • Språk, vi vill att barnen ska utveckla ett rikt och nyanserat talspråk och kunna kommunicera med andra.
  • Samspel med andra, vi vill att barnen ska få en förståelse för allas lika värde och respektera varandras olikheter.
  • Barns inflytande, vi vill uppmuntra och stödja barnen att ta ansvar för sina egna handlingar.

Verksamhetens strävan är att barnen utvecklas till ansvarskännande medmänniskor och att leken är i centrum.

Vi utnyttjar vår närhet till skogen och lekparker som finns i närområdet.

På Agnetebergs förskola får barnen möjlighet att lära känna alla vuxna och barn eftersom det sker ett genomtänkt samarbete mellan alla avdelningar.

Vi har en gemensam matsal där barnen tar sig mat själva och får möjlighet att samspela med barn och pedagoger från hela förskolan. Lunch äter de i omgångar så miljön blir trivsam.

Personalen arbetar för att ha ett nära samarbete med vårdnadshavarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?