Besök i förskolan

Lärande och stöd har tagit fram riktlinjer för besök inom förskoleverksamheten i Arvika kommun.

Vi uppskattar att vårdnadshavare, före detta barn, företag, andra kommuner eller representanter för organisationer vill besöka förskolan. För många besök kan dock göra att lärmiljön blir alltför påverkad. Våra barn har rätt till trygghet och ordning. Det gör att alla besök, i så stor utsträckning som möjligt, ska planeras i förväg.

Förskolan är en plats för barn och för personal som arbetar där. Det innebär att det endast är de barn som är inskrivna på förskolan och de som är anställda i verksamheterna som normalt har tillträde till verksamhetens område. Förskolan är ingen allmän eller offentlig plats. Det är rektor som beslutar vem som får vistas på förskolan.

Besök av vårdnadshavare

Spontana besök

Vårdnadshavare ska alltid anmäla sig och sitt ärende via personlig kontakt på telefon till någon personal på förskolan. Personalen undersöker och bekräftar om besöket är möjligt att genomföra.

Planerade besök

Vårdnadshavare träffar förskolans personal på den plats som är överenskommet.

Besök av barn

Besök av barn ska alltid bokas i förväg. Gäller även pedagogernas egna barn. Kontakta rektor eller pedagog på förskolan för att se om ett besök kan planeras in.

Besök av andra aktörer

Besök av till exempel företag, andra kommuner, föreningar, hantverkare, politiska organisationer ska alltid vara bokade i förväg.

Hantverkare ska alltid presentera sig och ha en namnbricka eller annat som legitimerar personen.

Kontakta rektor för att se om ett besök kan planeras in.

Studiebesök

Studiebesök för att ta del av till exempel arbetssätt vid en ny förskola eller en förskola med ett intressant arbetssätt:

Bokas in med rektor eller förskolechef.

Förläggs till tidigast kl 16 en vardag. Upplägget blir då att rektor eller förskolechef informerar om den aktuella förskolan i förskolans konferensrum eller dylikt. Under tiden serveras fika bestående av kaffe, the och smörgås samt frukt. Efter informationen sker en rundvandring i lokalerna.

Vid dessa studiebesök tas en deltagaravgift ut, som ska täcka fikakostnad samt arbetstidskostnad för den eller de som ansvarar för besöket.

Externa besökare faktureras 200 kr/person eller 1 400 kr/grupp och tillfaller den aktuella förskolan.

Studiebesök av den egna kommunens förskolor

Dessa besök bör även ske på eftermiddagstid till exempel vid eftermiddagsstängning för planering. Om det är svårt att hitta tider på eftermiddagar gör rektorerna upp om annan tid.

Övrigt kring besök

Vi bokar endast i undantagsfall in studiebesök i början av höstterminen eftersom det pågår många inskolningar under den tiden - av respekt för barnen.

En möjlighet till besök i verksamheten, om man är intresserad av att ta del av hur verksamheten bedrivs och vill se hur det pedagogiska arbetet går till, kan verksamheten erbjuda en observationsplats, där den besökande sitter ner och är tyst betraktande under hela besöket. Då stör man inte barn och pedagoger i deras arbete, men får en inblick i arbetssätt och förhållningssätt. Beslut om sådana besök tas av de aktuella pedagogerna eftersom det måste kännas bekvämt för både barn och pedagoger med denna form av observation.

Oanmälda besök

Om det dyker upp oanmälda besökare på förskolan, som heller inte presenterar sig, ska personal ta kontakt med besökaren för att fråga om man kan hjälpa personen tillrätta.

Detta blir också en möjlighet att kontrollera om den besökande har rätt att vistas på förskolan.

Hjälpte informationen på sidan dig?