Fritidshem, fritids

Närbild på barn

På fritidshemmet tas ditt barn om hand före och efter skoldagen. Verksamheten bidrar till barnets utveckling och lärande.

Vi kan erbjuda dig skolbarnsomsorg (fritidshem) om:

  • ditt barn är 6-12 år
  • du arbetar eller studerar
  • ditt barn har behov av särskilt stöd

På fritidshemmet kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxor. Verksamheten ska komplettera skolans läroplansuppdrag med fokus på den sociala utvecklingen hos eleverna.

Barn som börjar förskoleklass får sin förskoleplacering ändrad till fritidshemsplacering inför höstterminens början, förutsatt att barnet inte har gått i allmän förskola eller på föräldrakooperativ. För dessa barn måste man ansöka om plats.

Barn till föräldraledig eller arbetssökande vårdnadshavare har inte rätt till placering. Om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig kan fritidshemsplats stängas omedelbart. Sådan förändring i sysselsättning ska anmälas till barnomsorgens administration.

Om ett barn har behov av vara på fritidshem mer tid än man har rätt till enligt barnomsorgens regler kan man ansöka om bistånd för utökad tid. Blankett finns i e-tjänstportalen.

Planeringsdagar

Under två dagar varje läsår stänger verksamheterna för planering och fortbildning av personalen. Om du har behov av barnomsorg dessa dagar erbjuds tillsyn på barnets vanliga fritidshem med vikarierande personal eller på ett närliggande fritidshem.

Sommarstängning

Fritidshemmen är stängda fyra veckor varje sommar, vanligtvis vecka 28-31. Ett fritidshem i centralorten har då sommaröppet för de föräldrar som behöver plats på grund av arbete eller studier. Intyg från arbetsgivare eller skola krävs för att vara berättigad plats. Du får information om hur du ansöker genom det ordinarie fritidshemmet.

Lovtillsyn

Lovtillsyn är en alternativ form av fritidsplacering som innebär att barn som behöver plats enbart på helt skollediga dagar kan få tillfällig placering på fritidshem. Kostnaden för lovtillsyn är 75 kr/dag, max 1 266 kr/mån.

Anmäl behov av lovtillsyn till barnomsorgens administration minst en månad i förväg. Ansökningsblankett finns på arvika.se. Anmälan är bindande.

Barnomsorgens e-tjänster och Edlevo-appen

Som vårdnadshavare har du tillgång till barnomsorgens e-tjänster. Genom dessa kan du:

  • ansöka om förskola eller fritidshem
  • ändra inkomst
  • beräkna barnomsorgsavgift

"Ansökan" liksom "Beräkna avgift" är öppna tjänster. Att ändra inkomst kräver inloggning med bank-id.

Vårdnadshavare behöver också ha appen Edlevo för att kunna:

  • lämna schema
  • anmäla frånvaro
  • säga upp placering
  • ändra kontaktuppgifter, adress, telefonnummer, e-post och liknande

Appen laddas kostnadsfritt ner från App store (iOS) eller Google Play butiken (Android). För att kunna använda appen behöver du ha Mobilt Bank-id eller Freja+. Du kan också komma in i Edlevo genom webbportal.

Klagomål och synpunkter på verksamheten

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter, klagomål eller beröm bidrar till att utveckla verksamheten. Klagomål på verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasieskola kan du skicka in till Lärande och stöd via en särskild blankett. Du kan också lämna synpunkter, komma med idéer eller ge ris som ros genom kommunens synpunktsformulär.

Fritidshem i kommunen

Kontaktuppgifter till fritidshemmen
EnhetAvdelningTelefon
DotteviksskolanFritids 1073-809 34 72

Fritids 2 och 3072-466 83 86
Edane skolaFritids F-1070-190 77 18

Fritids 2-6070-191 66 15
GateskolanLaban070‑329 23 51

Labolina070‑382 04 49

Lianen073‑270 78 81
Glava skolaFritids Glava070‑183 16 86
GraningegårdenFritids076‑109 33 65,
073‑057 09 54
JärvenskolanFritids Järven0570‑76 40 04,
073-270 31 30
Jössefors skolaSafiren070‑101 45 32

Smaragden072‑540 16 45
Klässbols skolaSpången0570‑821 32
KyrkebyskolanGul073‑280 77 96

Grön072‑209 13 92

Röd073‑280 77 95


Guld

072-227 85 26


Silver

070-183 71 58

Rinnens skolaFritids Rinnen0570‑912 90,
070-190 77 15
StyckåsskolanFritids0570‑827 59,
073-073 28 18
Sulviks skolaFritids0570‑824 60
Hjälpte informationen på sidan dig?