Ängsgården

Exteriör förskolan Ängsgården

Förskolan Ängsgården ligger i Jössefors.

Ängsgården är en förskola med tre avdelningar; Gläntan, Gullvivan och Kattfoten. Ängsgården ligger i anslutning till Jössefors skola, cirka 7 km väster om Arvika. På Ängsgårdens tre avdelningar är barnen mellan 1 och 5 år och vi har plats för 54 barn. Verksamheten planeras utifrån de mål och riktlinjer som finns i läroplanen för förskolan Lpfö 18.

Förskolan har en stor och varierad gård med möjlighet till olika sorters lek och lärande aktiviteter samt en utvecklande närmiljö med närhet till skogen, idrottshall och fotbollsplaner.

Hjälpte informationen på sidan dig?