Galaxen

Exteriör förskolan Galaxen

Förskolan Galaxen ligger i området Dottängen/Dottevik, i Arvika.

Galaxen i området Dottängen är en ny modern förskola med plats för cirka 100 barn i åldern 1-5 år, fördelade på sex avdelningar. Förskolan har två matsalar, fyra ateljéer och två rörelserum.

Förskolans utemiljö är utformad för att stimulera lek och rörelse. Där finns bland annat grillplats, pulkabacke, vatten/bygg lek samt paviljonger och odlingsmöjligheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?