Om förskolan i Arvika kommun

Närbild på hand som skär upp frukt, barnfötter i bakgrunden

Förskolan är första steget i det svenska utbildningssystemet. Här läggs grunden för ditt barns livslånga lärande.

Barnomsorgen som erbjuds i Arvika kommun består av förskola, allmän förskola för 3-5-åringar, öppen förskola, fritidshem och lovtillsyn.

Vi kan erbjuda dig förskola om:

 • ditt barn är mellan 1-5 år
 • du arbetar eller studerar
 • du är arbetslös
 • du är föräldraledig och har flera barn
 • ditt barn har behov av särskilt stöd
 • ditt barn fyller 3 år, plats i allmän förskola 525 tim/år

Vi kan erbjuda dig skolbarnsomsorg (fritidshem) om:

 • ditt barn är mellan 6-12 år
 • du arbetar eller studerar
 • ditt barn har behov av särskilt stöd

Lovtillsyn är en alternativ form av fritidsverksamhet som innebär att barn som behöver fritidshemsplats enbart på helt skollediga dagar kan få en tillfällig placering på fritidshem.

Förskola

Förskolan erbjuder barnomsorg utifrån ett läroplansuppdrag med fokus på lärande. Målet är att skapa förutsättningar för barns kreativitet och lärande bland annat genom att arbeta mycket med språklig utveckling och samspel.

Förskolorna i kommunen tar emot barn i åldern 1-5 år. Deras verksamhet är öppen måndag-fredag kl 6.15-18.30 (med undantag för röda dagar och helgdagar då förskolan håller stängt). Ansökan om plats görs genom kommunens e-tjänst eller via ansökningsblankett.

I Arvika kommun finns det både kommunala och fristående förskolor. Kommunen har ansvar att kontrollera både de egna och de fristående förskolorna. För närvarande erbjuds inte plats hos dagbarnvårdare.

Den öppna förskolan är öppen för alla utan föranmälan. Kommunen erbjuder också allmän förskola för alla 3-5-åringar.

Förskolan styrs av en egen läroplan, Lpfö-18.

Allmän förskola

Alla 3-5-åringar har rätt till allmän förskola, från höstterminen det år barnet fyller 3. Verksamheten baseras på förskolans läroplan med en helhetssyn på omsorg, fostran och lärande. Stor vikt läggs vid att barnen själva får utforska, pröva och känna tillit till sin egen förmåga.

Allmän förskola är avgiftsfri, frivillig och följer grundskolans terminstider. Verksamheten anordnas på alla förskolor kl 9.00-14.00 tre dagar per vecka. Vilka dagar det är bestäms av varje förskola.

Om ditt barn inte har förskolplacering erbjuds plats i allmän förskola det år barnet fyller 3 år. För treåringar som redan har plats på förskola sänks avgiften från 1 september. Om du vill ändra sitt barns placering till enbart allmän förskola måste du ansöka om detta senast två veckor innan önskat ändringsdatum. Ansökan kan göras via e-tjänsten eller blanketten "Ändring till avgiftsfri placering i allmän förskola".

Planeringsdagar

Under fyra dagar varje läsår stänger verksamheterna för planering och fortbildning av personalen. Om du har behov av barnomsorg dessa dagar erbjuds tillsyn på barnets vanliga förskola med vikarierande personal eller på en närliggande förskola. Detsamma gäller när verksamheterna har planeringseftermiddagar.

Sommarstängning

Förskolorna är stängda fyra veckor varje sommar, vanligtvis i juli månad. En förskola i centralorten har då sommaröppet för de föräldrar som behöver plats på grund av arbete eller studier. Intyg från arbetsgivare eller skola krävs för att vara berättigad plats. Du får information och ansökningsblanketter genom den ordinarie förskolan.

Jul och nyår

Under jul- och nyårshelgerna blir barngrupperna på förskolorna ofta små. De olika avdelningarna samarbetar då och för att kunna planera verksamheten begär Lärande och stöd in uppgifter kring vilka dagar barntillsyn kommer att behövas. Blankett läggs ut på webbplatsen under november månad.

Barnomsorgens e-tjänster

Som vårdnadshavare har du tillgång till barnomsorgens e-tjänster. Du kan till exempel:

 • ansöka till förskola eller fritidshem
 • ändra kontaktuppgifter, adress, telefonnummer, e-post och liknande
 • ändra barnets schema
 • ändra inkomst
 • beräkna barnomsorgsavgift
 • se översikt över dina lämnade uppgifter
 • avsluta placeringen

"Ansökan" liksom "Beräkna avgift" är öppna tjänster, övriga tjänster kräver inloggning. Inloggning i e-tjänsterna sker med bank-id.

Klagomål och synpunkter på verksamheten

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter, klagomål eller beröm bidrar till att utveckla verksamheten. Klagomål på verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasieskola kan du skicka in till Lärande och stöd via en särskild blankett. Du kan också lämna synpunkter, komma med idéer eller ge ris som ros genom kommunens synpunktsformulär.

Hjälpte informationen på sidan dig?