Om förskolan i Arvika kommun

Närbild på hand som skär upp frukt, barnfötter i bakgrunden

Förskolan är första steget i det svenska utbildningssystemet. Här läggs grunden för ditt barns livslånga lärande.

Förskolan är första steget i det svenska utbildningssystemet. Här läggs grunden för ditt barns livslånga lärande.

Förskoleverksamheten i Arvika kommun består av förskola, allmän förskola för 3-5-åringar och öppen förskola.

Vi kan erbjuda dig placering i förskola om:

 • ditt barn är mellan 1 och 5 år
 • du arbetar eller studerar
 • du är arbetslös
 • du är föräldraledig med ett syskon
 • ditt barn har rätt till allmän förskola
 • ditt barn har behov av särskilt stöd

Förskola

Förskolan erbjuder barnomsorg utifrån ett läroplansuppdrag med fokus på lärande. Målet är att skapa förutsättningar för barns kreativitet och lärande bland annat genom att arbeta mycket med språklig utveckling och samspel.

I Arvika kommun finns det både kommunala och fristående förskolor. Kommunen har ansvar för att kontrollera både de egna och de fristående förskolorna. För närvarande erbjuds inte plats hos dagbarnvårdare.

De kommunala förskolorna har öppet måndag-fredag kl 6.15-18.30 (med undantag för röda dagar och helgdagar då förskolan håller stängt). Fristående förskolor och förskolor med en avdelning kan ha avvikande öppettider.

Om ett barn har behov av att vara på förskolan mer tid än man har rätt till enligt barnomsorgens regler kan man ansöka om bistånd för att få utökad tid. Blankett finns i e-tjänstportalen.

Förskolan styrs av en egen läroplan, Lpfö-18.

Allmän förskola

Alla 3-5-åringar har rätt till allmän förskola från höstterminen det år som barnet fyller 3 år. Verksamheten baseras på förskolans läroplan med en helhetssyn på omsorg, fostran och lärande. Stor vikt läggs vid att barnen själva får utforska, pröva och känna tillit till sin egen förmåga.

Allmän förskola är avgiftsfri, frivillig och följer grundskolans terminstider. Verksamheten anordnas under 15 timmar per vecka på alla förskolor, mellan kl 9.00-14.00, tre dagar per vecka. Dagarna bestäms av varje förskola.

Om ditt barn inte har förskoleplacering erbjuds plats i allmän förskola det år barnet fyller 3 år. Om ditt barn har en ordinarie placering och du vill ändra till enbart allmän förskola måste du anmäla detta senast två veckor innan önskat ändringsdatum. Anmälan kan göras via e-tjänsten eller blankett.

För 3-åringar som har ordinarie placering på förskola sänks avgiften automatiskt från 1 september.

Planeringsdagar

Under fyra dagar varje läsår stänger verksamheterna för planering och fortbildning av personalen. Om du har behov av barnomsorg dessa dagar erbjuds tillsyn på barnets vanliga förskola med vikarierande personal eller på en närliggande förskola. Detsamma gäller när verksamheterna har planeringseftermiddagar.

Sommarstängning

Förskolorna är stängda fyra veckor varje sommar, vanligtvis vecka 28-31. Sommaröppen förskola finns under dessa veckor i centralorten för de föräldrar som behöver plats på grund av arbete eller studier. Intyg från arbetsgivare eller skola krävs för att vara berättigad plats. Du får mer information genom den ordinarie förskolan.

Öppen förskola

Den öppna förskolan är öppen för alla utan föranmälan. Du hittar mer information om öppna förskolan på webbplatsen.

Barnomsorgens e-tjänster och Edlevo-appen

Som vårdnadshavare har du tillgång till barnomsorgens e-tjänster. Genom dessa kan du:

 • ansöka om förskola eller fritidshem
 • ändra inkomst
 • beräkna barnomsorgsavgift

"Ansökan" liksom "Beräkna avgift" är öppna tjänster. Att ändra inkomst kräver inloggning med bank-id.

Vårdnadshavare med barn placerat i barnomsorgen behöver också ha appen Edlevo för att kunna:

 • lämna schema
 • anmäla frånvaro
 • säga upp placering
 • ändra kontaktuppgifter, adress, telefonnummer, e-post och liknande

Appen laddas kostnadsfritt ner från App store (iOS) eller Google Play butiken (Android). För att kunna använda appen behöver du ha Mobilt Bank-id eller Freja+. Du kan också komma in i Edlevo genom webbportal.

Klagomål och synpunkter på verksamheten

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter, klagomål eller beröm bidrar till att utveckla verksamheten. Klagomål på verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasieskola kan du skicka in till Lärande och stöd via en särskild blankett. Du kan också lämna synpunkter, komma med idéer eller ge ris som ros genom kommunens synpunktsformulär.

Hjälpte informationen på sidan dig?