Samverkan förskola och hem

Förskolan samverkar med hemmet på många olika sätt, allt för barnets bästa.

Samverkan mellan förskolan och hemmet innebär att förskolan och vårdnadshavarna samverkar i olika sammanhang för barnens bästa. Du som vårdnadshavare ska vara delaktig i förskolans verksamhet.

På varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd, både för barnen och för vårdnadshavarna. Där ska frågor som är viktiga för förskolans verksamhet och som kan ha betydelse för barnen och vårdnadshavarna behandlas.

I Läroplan för förskolan, Lpfö 18, kan man läsa:

"För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen."

Det finns olika sätt för vårdnadshavarna att ta del av vad som händer på dagarna i förskolan, det kan handla om veckobrev, analoga eller digitala informationstavlor med daglig information i förskolans entré, föräldramöten, utvecklingssamtal och inte minst samtalen med pedagogerna vid dagens slut.

I Arvika får alla vårdnadshavare till barn i barnomsorgen vartannat år besvara en enkät med frågor som berör trygghet, bemötande, verksamhet, ute- och innemiljö, samverkan med mera. Undersökningen ligger till grund för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete där arbetet med att förbättra verksamheten ständigt pågår.

Hur har dagen varit?

Alla vårdnadshavare är olika, en del vill veta allt som hänt med barnet under dagen medan andra känner sig nöjda med att barnet mår bra och har haft en bra dag. Därför är det viktigt att du ställer de frågor som just du vill ha svar på. Viktigt att tänka på är att det kanske inte alltid är läge att ställa massor av frågor vid hämtning, eftersom barnen som är kvar på förskolan behöver pedagogernas uppmärksamhet. Om du som vårdnadshavare känner att det är något som du vill veta, men som inte hinns med vid hämtning, är det bra att höra med pedagogerna om det finns möjlighet att ringa lite senare när det är lugnare på förskolan.

Hur trivs barnet i förskolan?

För att du ska få en bra helhetsbild av ditt barns utveckling och lärande så har du och barnets pedagoger minst ett utvecklingssamtal varje år. Här kan ni gemensamt komma fram till hur ert samarbete kan gynna barnet.

Får jag vara med en dag på förskolan?

Kommunens förskolor uppskattar engagerade vårdnadshavare som gärna vill ha en inblick i barnens vardag, därför går det ofta bra att få vara med i verksamheten en dag. Fråga gärna pedagogerna hur de brukar göra på ditt barns förskola.

Hur samverkar förskolan med barnhälsovården?

Förskolan och regionens barnhälsovård (BHV) samverkar för barnens bästa och när det finns behov sammanstrålar kompetens i barnhälsoteam. Barnhälsoteam är en samverkan mellan förskolan, Socialtjänsten och BHV. Dit inbjuds även ni som vårdnadshavare till möten om någon av verksamheterna eller ni som vårdnadshavare önskar det. Syftet med barnhälsoteamet är att utifrån barnets behov och perspektiv ge tidiga insatser för att säkerställa barnens hälsa och goda levnadsvillkor.

Hjälpte informationen på sidan dig?