Avgifter

När ditt barn har en plats i förskola eller fritidshem betalar du en avgift för platsen varje månad.

Avgifter 2024

Avgift för förskoleverksamhet 1-2 år

Barn 1: 3 % av bruttolönen eller max 1 688 kronor
Barn 2: 2 % av bruttolönen eller max 1 125 kronor
Barn 3: 1 % av bruttolönen eller max 563 kronor
Barn 4 och uppåt: ingen avgift

Avgift för förskoleverksamhet 3-5 år

Barn 1: 2,25 % av bruttolönen eller max 1 266 kronor
Barn 2: 1,5 % av bruttolönen eller max 844 kronor
Barn 3: 0,75 % av bruttolönen eller max 422 kronor
Barn 4 och uppåt: ingen avgift

Avgiften ändras från den 1 september det år barnet fyller 3 år.
Barn 3-5 år med allmän förskola har avgiftsfri placering.

Avgift för fritidshem

Barn 1: 2 % av bruttolönen eller max 1 125 kronor
Barn 2: 1 % av bruttolönen eller max 563 kronor
Barn 3: 1 % av bruttolönen eller max 563 kronor
Barn 4 och uppåt: ingen avgift
Lovtillsyn: 75 kr/dag, max 1 125 kr per månad

Allmänt om avgifter

Full avgift tas ut från första inskolningsdagen. Du betalar för platsen, inte antalet timmar som ditt barn är på förskolan eller fritidshemmet.

En plats i barnomsorgen är ett abonne­mang som löper under hela året, vilket innebär att avgift tas ut även under lov, semester och annan ledighet.

Avgiften betalas månadsvis i efterskott, det vill säga fakturan för januari månad skickas ut i februari och så vidare.

Om du har frågor om din barnomsorgsfaktura, kontakta administrationen så snart som möjligt.

Inga påminnelser skickas för obetalda fakturor. De går direkt vidare till inkasso.

Om barnomsorgsavgiften inte betalas stängs platsen och hela skulden måste betalas innan barnet kan få plats igen. Du får information om din skuld och tid att reglera den innan stängning sker.

Det är vårdnadshavares ansvar att hålla avgiftsgrundande uppgifter om inkomst och familjeförhållanden uppdaterade. Förändringar ska snarast anmälas till barnomsorgens administration.

Om du inte uppdaterar din inkomst var nionde månad debiteras maxavgift.

Avgiften är baserad på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Den är också beroende av antalet barn i hushållet som har barnomsorg samt barnens ålder. För makar/sambo gäller detta oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Vid växelvis boende där båda vårdnadshavarna har behov av barnomsorg är båda vårdnadshavarna platsinnehavare. De räknas som separata hushåll och får var sin faktura. Respektive vårdnadshavare betalar avgift utifrån sitt hushålls bruttoinkomst. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en förskole/fritidshemsplats.

Om en av vårdnadshavarna säger upp sin plats blir den andra ensam platsinnehavare och betalar hela avgiften.

Om flera barn i familjen har plats inom barnomsorgen räknas det yngsta barnet som barn 1, oavsett verksamhet.

Barnet räknas som 1-2 år fram till 31 augusti det år barnet fyller 3 år och avgiften reduceras från 1 september.

Om ett barn är frånvarande från barnomsorgen på grund av sjukdom (barnets eller föräldrarnas) minst 30 kalenderdagar i följd, kan avgiften för barnet reduceras med 50 %. Detta ansöker du om med blanketten ”Ansökan om reducerad avgift”.

Om du har ansökt om lovtillsyn debiteras avgift för antal begärda dagar i an­sökan, inte faktiskt utnyttjade.

Hjälpte informationen på sidan dig?