Avgifter

När ditt barn har en plats i förskola eller fritidshem betalar du en avgift för platsen en gång i månaden.

Avgifter 2024

Avgift för förskoleverksamhet 1-2 år

Barn 1: 3 % av bruttolönen eller max 1 688 kronor
Barn 2: 2 % av bruttolönen eller max 1 125 kronor
Barn 3: 1 % av bruttolönen eller max 563 kronor
Barn 4 och uppåt: ingen avgift

Avgift för förskoleverksamhet 3-5 år

Barn 1: 2,25 % av bruttolönen eller max 1 266 kronor
Barn 2: 1,5 % av bruttolönen eller max 844 kronor
Barn 3: 0,75 % av bruttolönen eller max 422 kronor
Barn 4 och uppåt: ingen avgift

Barnet räknas som treåring från den 1 september det år som barnet fyller 3 år.
Barn 3-5 år med allmän förskola har avgiftsfri placering.

Avgift för fritidshem

Barn 1: 2 % av bruttolönen eller max 1 125 kronor
Barn 2: 1 % av bruttolönen eller max 563 kronor
Barn 3: 1 % av bruttolönen eller max 563 kronor
Barn 4 och uppåt: ingen avgift
Lovtillsyn: 75 kr/dag, max 1 125 kr per månad

Allmänt om avgifter

Avgiften är baserad på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Den är också beroende av antalet barn i hushållet som har barnomsorg samt barnens ålder. För makar/sambo gäller detta oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Inkomständringar och ändring i familje­förhållanden kan påverka avgiftens storlek och ska snarast anmälas till barnomsorgens administration.

För att rätt avgift ska kunna tas ut måste rätt inkomst vara registrerad. Därför använder Arvika kommun en automatiserad e-postfunktion genom vilken vårdnadshavare var nionde månad uppmanas att uppdatera inkomsten. Kontrollera eller lägg till din e-postadress under rubriken "Kontaktuppgifter” i e-tjänsten.

Om du inte uppdaterar din inkomst vid förfrågan debiteras maxavgift.

En plats i barnomsorgen är ett abonne­mang som löper under hela året, vilket innebär att avgift tas ut även under lov, semester och annan ledighet.

Avgiften betalas månadsvis i efterskott, det vill säga fakturan för januari månad skickas ut i februari.

Full avgift tas ut från första inskolningsdagen.

Om barnomsorgsavgiften inte betalas stängs platsen och hela skulden måste betalas innan barnet kan få plats igen.

Vid växelvis boende där båda vårdnadshavarna har behov av barnomsorg är båda vårdnadshavarna platsinnehavare. De räknas som separata hushåll och får var sin faktura. Respektive vårdnadshavare betalar avgift utifrån sitt hushålls bruttoinkomst. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en förskole/fritidshemsplats.

Om en av vårdnadshavarna säger upp sin plats blir den andra ensam platsinnehavare och betalar hela avgiften.

Om flera barn i familjen har plats inom barnomsorgen räknas det yngsta barnet som barn 1, oavsett verksamhet.

Barnet räknas som 1-2 år fram till 31 augusti det år barnet fyller 3 år och avgiften reduceras från 1 september.

Om ett barn är frånvarande från barnomsorgen på grund av sjukdom (barnets eller föräldrarnas) minst 30 kalenderdagar i följd, kan avgiften reduceras med 50 % för det barnet. Detta ansöker du om med blanketten ”Ansökan om reducerad avgift”.

För lovtillsyn debiteras avgift för antal begärda dagar i an­sökan, inte faktiskt utnyttjade.

Hjälpte informationen på sidan dig?