Fågelsången

Förskolan Fågelsången ligger i området Agneteberg i Arvika.

Fågelsångens förskola är en förskola med tre avdelningar 1-5 år.

Förskolan nystartade under september 2020, efter att det skett en utbyggnad till tre avdelningar. Förskolan består av tre 1-5 årsavdelningar, men under första tiden är en avdelning en 1-3 årsavdelning som får ”växa” fram till 1-5 år.

Vår verksamhet utgår från förskolans läroplan. Vi lägger fokus på att få barnen trygga och att de får utvecklas i sin egen takt. Detta jobbar vi med genom att stärka barnens språk genom sånger, rim och ramsor, sagor samt sätta ord på vardagliga saker och att vara aktivt närvarande som pedagoger.

Allas lika värde ligger också som grund i vår verksamhet.

Att jobba med skapande verksamhet ligger med i vår planering.

Hjälpte informationen på sidan dig?