Ansök eller säg upp plats

Enklaste sättet att ansöka om en plats i förskola eller fritidshem är att använda barnomsorgens e-tjänster. Detsamma gäller om du vill säga upp en plats.

När ska jag ansöka om förskola?

Ansök så snart du vet när du har behov av barnomsorg.

För plats i förskola behöver du ansöka senast fyra månader innan önskat placeringsdatum. Om du behöver plats i augusti/september ska ansökan vara gjord senast 15 april. Den som ansöker minst fyra månader i förväg är garanterad ett placeringserbjudande. Om kommunen inte kan erbjuda en plats ska vårdnadshavare ha skriftlig information om detta en månad innan önskat placeringsdatum. Det finns möjlighet att överklaga.

Plats erbjuds alltid så nära önskat placeringsdatum som möjligt, men ju senare du söker desto större är risken att du får ett senare datum.

När du planerar för ditt behov av förskola räkna med två veckors inskolning då förälder och barn gemensamt deltar i verksamheten.

Tänk på att inskolningar i möjligaste mån undviks från 1 juni fram till efter sommaruppehållet.

När ska jag ansöka om fritidshem?

Fritidshemsplacering har kortare handläggningstid än förskolplacering, eftersom barn har rätt till fritidshemsplacering där de har skolplacering. Ansök ändå så snart du vet när du har behov av barnomsorg.

När ditt barn börjar förskoleklass gäller följande:

  • Om barnet haft ordinarie placering på kommunal förskola övergår den till fritidshemsplacering inför höstterminen.
  • Om barnet har gått på allmän förskola avslutas platsen vid vårterminens slut och du måste ansöka om fritidshemsplacering.
  • Om barnet har gått på förskola i föräldrakooperativ övergår placeringen inte till fritidshem. Vid behov av fritids måste du ansöka om plats.

Hur ansöker jag?

Det finns två sätt att ansöka om plats, oavsett om du söker nyplacering eller omplacering.

Du kan ansöka via en e-tjänst (javascript måste vara aktiverat på din enhet för att formuläret ska fungera.) Du kan också fylla i en ansökningsblankett och skicka med posten. E-tjänsten liksom blanketten hittar du i kommunens e-tjänstportal. Kontakta barnomsorgens administration eller kommunens Kundtjänst om du hellre vill få blanketten hemskickad till dig.

Vid behov av förskoleplats söker du skolområde, inte någon specifik förskola. Önskemål kan dock lämnas i ansökan. Ange gärna flera områden ifall det är ont om platser i det område du har som förstahandsalternativ.

Vid behov av fritidshemsplacering kan du endast söka plats på den skola där barnet har skolplacering.

Det är viktigt att du anger i ansökan om barnet har några särskilda behov, eftersom verksamheterna kan behöva veta detta i förväg.

För barn med separerade vårdnadshavare, där båda har behov av barnomsorg, måste båda ansöka, antingen tillsammans eller var för sig. Barnet erbjuds endast plats på en förskola. Om vårdnadshavarna bor i olika kommuner erbjuds plats endast i den kommun där barnet är skrivet.

Det går också att ansöka om placering på någon av de fristående förskolorna. Kö och intagning till förskolorna Fisken och Rutan sköts av barnomsorgens administration och ansökan görs på samma sätt som till de kommunala förskolorna.

Föräldrakooperativen Grodan och Prästhög hanterar sin egen intagning och kontaktas direkt. Ansökningar till dessa som kommer in till kommunen vidarebefordras till respektive verksamhet.

För att ansöka om omplacering till en annan förskola kan du antingen använda e-tjänsten eller omplaceringsblanketten. Omplaceringar görs i mån av plats och barnet börjar på den nya förskolan i augusti. Ansökan måste göras senast 15 mars.

Vid särskilda skäl kan omplacering ske när som helst under året. Det är rektorn på barnets förskola som avgör om särskilda skäl finns.

Hur säger jag upp platsen?

Plats inom barnomsorgen sägs upp minst två månader innan önskat stängningsdatum, antingen via e-tjänsten eller uppsägningsblankett. Du betalar för platsen under hela uppsägningstiden.

Vid gemensam vårdnad där båda vårdnadshavarna haft behov av barnomsorg, sägs platsen upp av vårdnadshavarna var för sig.

Barnomsorgsplatsen kan inte sägas upp under sommarmånaderna, om behov av barnomsorg åter finns efter sommarperioden.

För barn med fritidshemsplacering stängs platsen omedelbart om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig. Du måste själv meddela sådana förändringar till barnomsorgens administration. Retroaktiv stängning görs inte.

Hjälpte informationen på sidan dig?