Ansök eller säg upp plats

Enklaste sättet att ansöka om en plats i förskola eller fritidshem är att använda barnomsorgens e-tjänst. Uppsägning av plats görs genom Edlevo-appen.

Hur ansöker jag?

Det finns två sätt att ansöka om plats, oavsett om du söker nyplacering eller omplacering.

Du kan ansöka via en e-tjänst (javascript måste vara aktiverat på din enhet för att formuläret ska fungera) eller lämna in en ansökningsblankett till administrationen. E-tjänsten och blanketten hittar du i kommunens e-tjänstportal. Kontakta barnomsorgens administration om du vill få en blankett skickad till dig.

Vid behov av förskoleplats söker du skolområde, inte specifik förskola. Önskemål kan dock lämnas i ansökan. Ange gärna flera områden ifall det är ont om platser i det område du har som förstahandsalternativ.

Vid behov av fritidshemsplacering kan du endast söka plats på den skola där barnet har skolplacering.

Det är viktigt att du anger i ansökan om barnet har några särskilda behov, eftersom verksamheten kan behöva veta detta i förväg.

För barn med separerade vårdnadshavare som båda har behov av barnomsorg, måste båda ansöka om plats, antingen tillsammans eller var för sig. Barnet erbjuds endast plats på en förskola. Om vårdnadshavarna bor i olika kommuner erbjuds plats endast i den kommun där barnet är folkbokfört.

Ansökan om plats på den fristående förskolan Rutan görs på samma sätt som till de kommunala förskolorna då placering sköts av barnomsorgens administration.

Föräldrakooperativen Grodan och Prästhög hanterar sin egen intagning och kontaktas direkt. Ansökningar till kooperativen som kommer in till barnomsorgens administration vidarebefordras till respektive verksamhet.

Om du önskar omplacering till annan förskola ska ansökan ha kommit in till administrationen senast 15 mars. Barn som nyplacerats efter 15 mars omplaceras som regel inte samma år. Omplaceringar görs i mån av plats och barnet börjar på den nya förskolan i augusti. Omplacering inom ett skolområde görs inte utan särskilda skäl.

Vid särskilda skäl kan omplacering ske när som helst under året, i mån av plats. Det är rektorn på barnets förskola som avgör om särskilda skäl finns.

När ska jag ansöka om förskola?

Ansök så snart du vet när du har behov av barnomsorg.

För plats i förskola behöver du ansöka senast fyra månader innan önskat placeringsdatum. Om du behöver plats i augusti/september ska ansökan vara gjord senast 15 april. Den som uppfyllt garantitiden på fyra månader ska få ett placeringserbjudande senast en månad innan önskat placeringsdatum. Om kommunen inte kan erbjuda en plats ska vårdnadshavare ha skriftlig information om detta en månad innan önskat placeringsdatum. Det finns möjlighet att överklaga.

Plats erbjuds alltid så nära önskat placeringsdatum som möjligt, men ju kortare tid innan du söker desto större är risken att du erbjuds ett senare datum.

När du planerar för ditt behov av förskola ska du räkna med två veckors inskolning då förälder och barn gemensamt deltar i verksamheten.

Inskolningar undviks i möjligaste mån från 1 juni till efter sommaruppehållet.

När ska jag ansöka om fritidshem?

Fritidshemsplacering har kortare handläggningstid än förskolplacering, eftersom barn har rätt till fritidshemsplacering där de har skolplacering. Ansök ändå så snart du vet när du har behov av barnomsorg.

När ditt barn börjar förskoleklass gäller följande:

  • Om barnet haft ordinarie placering på kommunal förskola övergår den till fritidshemsplacering inför höstterminen.
  • Om barnet haft 15 timmars-placering på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande avslutas placeringen vid förskolans sommarstängning och du måste ansöka om fritidshemsplacering.
  • Om barnet har gått på allmän förskola avslutas platsen vid vårterminens slut och du måste ansöka om fritidshemsplacering.
  • Om barnet har gått på förskola i föräldrakooperativ övergår placeringen inte till fritidshem. Vid behov av fritids måste du ansöka om plats.

Hur säger jag upp platsen?

Plats inom barnomsorgen sägs upp senast två månader innan önskat stängningsdatum, antingen via Edlevo-appen eller uppsägningsblankett som lämnas till barnomsorgens administration. Det räcker inte att anmäla uppsägning till förskolan eller fritidshemmet. Du betalar för platsen under hela uppsägningstiden.

Vid gemensam vårdnad där båda vårdnadshavarna haft behov av barnomsorg, måste varje vårdnadshavare säga upp sin del av platsen.

Barnomsorgsplatsen kan inte sägas upp under sommarmånaderna, om behov av barnomsorg åter finns efter sommaren.

För barn med fritidshemsplacering stängs platsen omedelbart om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig. Du måste själv meddela sådana förändringar till barnomsorgens administration. Retroaktiv stängning görs inte.

Hjälpte informationen på sidan dig?