Myrstacken

Exteriör förskolan Myrstacken

Förskolan Myrstacken ligger i området Graninge i Arvika.

Myrstacken är en förskola med två 1-5 årsavdelningar. Förskolan har en härlig utomhusmiljö med både anlagda lekområden och kuperade naturområden och dessa används flitigt till olika slags lekar och aktiviteter. På gården finns också grillkåta, vindskydd och grillplatser där vi samlas med barnen i den dagliga verksamheten.

Myrstacken arbetar mycket med utomhuspedagogik, vilket innebär att barnen vistas mycket utomhus och kan, när väder och temperatur tillåter, ta med sig det mesta av materialen som finns inomhus och sätta sig på en skön plats ute – till exempel i vindskyddet. När vädret och temperaturen ute är behaglig, så äter vi också måltider som lunch och mellanmål utomhus.

Vi har också en bra inomhusmiljö, där vi hela tiden anpassar och skapar olika små lekmiljöer som ger barn bra förutsättningar att vidareutveckla sitt sociala samspel med varandra.

Verksamhetens fokus ligger på att förskolan ska vara rolig och lärorik för barnen och att alla barn ska känna trygghet. All verksamhet utgår från barnens behov och förskolans läroplan genomsyrar alla aktiviteter. Myrstacken strävar också efter att barnen ska utvecklas till ansvarskännande medmänniskor och leken är central i allt lärande som sker på förskolan.

Det finns två avdelningar på förskolan, men vi ser oss som en enhet där alla barn och vuxna arbetar tillsammans och känner trygghet och tillit till varandra.

Hjälpte informationen på sidan dig?