Kontaktmannaskap

Om du har beviljade insatser får du också en fast omsorgskontakt/kontaktman utsedd i personalgruppen.

Kontaktmannaskap innebär att varje person som har beviljade insatser får en så kallad fast omsorgskontakt eller kontaktman utsedd i personalgruppen. Den fasta omsorgskontakten/kontaktmannen är den som kommer att arbeta närmast dig och ansvara för att en genomförandeplan upprättas. Den utsedda personen kan också hjälpa till med att till exempel boka tider för fotvård och frisör. Bor du på ett särskilt boende kan kontaktmannen även hjälpa dig med hanteringen av dina privata medel. Hela arbetslaget tillsammans är ansvariga för att dina insatser utförs utifrån fattade beslut.

Hjälpte informationen på sidan dig?