Kontaktmannaskap

Om du har beviljade insatser får du också en kontaktman utsedd i personalgruppen.

Kontaktmannaskap innebär att varje person som har beviljade insatser får en kontaktman utsedd i personalgruppen. Kontaktmannen är den som kommer att arbeta närmast dig och ansvara för att en genomförandeplan upprättas. Kontaktmannen kan också hjälpa till med att till exempel boka tider för fotvård och frisör. Bor du på ett särskilt boende kan kontaktmannen även hjälpa dig med hanteringen av dina privata medel. Hela arbetslaget tillsammans är ansvariga för att dina insatser utförs utifrån fattade beslut. 

Hjälpte informationen på sidan dig?