Din påverkan i vård och omsorg

fjäril på en blomma

Du som behöver hjälp och stöd från omvårdnadspersonal för att klara din vardag ska själv kunna vara med och påverka din situation.

Varje individ är olik den andra och detta ställer också krav på att vården kan anpassas efter brukarens förutsättningar. I Arvika kommun arbetar vi på flera sätt för att kunna ge dig, som brukare, den vård som passar just dig bäst.

I Arvika kommun finns Värdighetsgarantier - löften till dig från kommunen om hur vi arbetar för att du ska ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Dialogen med dig som behöver stöd inom vård och omsorg är viktig - med hjälp av bland annat kontaktmannaskap och genomförandeplaner ökar ditt inflytande och dina möjligheter att påverka din situation.

Hjälpte informationen på sidan dig?