Trygghetsbesök, trygghetskamera

Om du känner dig otrygg kan du beviljas olika insatser, som till exempel trygghetsbesök - trygghetskamera.

Du ansöker om insatserna hos kommunens biståndshandläggare, som tar emot din ansökan, utreder och fattar ett beslut.

Trygghetsbesök, trygghetskamera

Ibland kan du behöva kontinuerlig tillsyn för att säkra din trygghet. Du beviljas då trygghetsbesök. Trygghetsbesöket tillgodoses i första hand alltid via trygghetskamera. Skulle det inte fungera med en trygghetskamera så kan ett tillsynsbesök beviljas. Då behövs en tydlig motivation till att trygghetskamera inte fungerar för dig. Det går också att kombinera fysiska besök och trygghetskamera under en natt om det finns behov.

Så här fungerar trygghetskameran:

Trygghetskameran fungerar både dag och nattetid. Många känner sig störda då nattpatrullen kommer och vi vet att ostörd sömn betyder mycket för både den kroppsliga och den mentala återhämtningen.

Trygghetskameran fungerar på så sätt att du kommer överens med personalen (hemtjänstpersonal och/eller nattpatrullen) om vilken tid vi ska ”titta in” hos dig. Observera att vi endast "tittar in" vid uppgjorda tider, inte vid övriga tidpunkter.

Trygghetskameran har mörkerseende. Du kan se på kameran när man ”tittar in” hos dig, då en grön lampa blinkar på kameran. Inga bilder spelas in eller sparas.

Om vi inte ser dig via kameran, så besöker vi dig för att kontrollera att allt är bra.

Vi har behörig personal som arbetar med trygghetskameran och säkerheten är hög eftersom det krävs nytt lösenord vid varje ”titt-in besök”. Vi har även möjlighet att följa upp personalens besök via så kallade loggar i vårt system.

Hjälpte informationen på sidan dig?