Dagverksamhet och mötesplatser

Olika former av dagverksamhet, mötesplatser och aktiviteter för seniorer finns i kommunen.

Träffpunkt Vågen

Verksamheten på Träffpunkt Vågen är till för personer med demensdiagnos. Vi har som mål att ge en meningsfull vardag genom social samvaro och aktivering för brukaren. Detta ger också dig som närstående möjlighet att få avlastning några timmar/dagar per vecka.

Verksamheten präglas av hög flexibilitet, vi låter oss inspireras av stundens inlevelse och tar vara på dagens möjligheter. Vi försöker komma på nya saker som gör att det känns trevligt och roligt att komma till oss.

Här serveras förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe till ett pris av 100 kronor per dag.

Behövs hjälp med transport hjälper personalen till med bokningar med Samåk. Enkelresa kostar 60 kronor.

Verksamheten är öppen kl 10.00-14.30.

Du kontaktar biståndshandläggare för att göra en ansökan. Du har också möjlighet att komma på ett bokat besök innan du bestämmer dig för att göra en ansökan.

Träffpunkt Vågen
Besöksadress Östra Esplanaden 31, Arvika
Tfn 0570-815 46

Korpralen

Korpralens matsal

Här kan du äta lunch och träffa vänner för pratstund. Matsalen med lunchservering är öppen dagligen kl 12.00-13.00. 

Snickarbod och vävstuga

Det finns  möjlighet att få nyttja snickarboden. Här finns diverse redskap som gör att du kan göra olika saker för eget bruk. I vävstugan finns ett antal vävstolar att få nyttja tillsammans med andra.  Ett krav för att delta är att du har kunskap om vävkonstens alla delar. Kontakta enhetschefen för Rehabenheten, så får du veta mer om snickarboden och vävstugan.

Samlingssal

Samlingssalen kan nyttjas av alla pensionärsorganisationer för olika typer av arrangemang och därmed  medverka till social gemenskap och att bryta isolering. Övriga organisationer för äldre och funktionshindrade har också möjlighet att få tillgång till lokalen efter bokning.

Pensionärsorganisationerna PRO, SKPF, SPF och HSO har sina kontorslokaler på Korpralen. 

Korpralen
Besöksadress: Hamngatan 22, Arvika
Tfn 0570-815 50 (enhetschef)

Hjälpte informationen på sidan dig?