Missbruk

två personer som håller hand

Missbruk

Missbruksproblem påverkar alla, oavsett om det är egna bekymmer eller om det är en närstående som behöver hjälp. Många har lyckats bryta sitt riskbruk, missbruk eller beroende genom att våga be om hjälp.

Människor med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol eller narkotika samt spel om pengar kan söka hjälp via Socialtjänstens Vuxenenhet. På Vuxenenheten arbetar bland annat socialsekreterare, beroendeterapeuter och behandlingsassistenter. Den hjälp du kan få kan till exempel vara råd- och stödsamtal, öppenvårdsbehandling, vård på behandlingshem, abstinensbehandling och återfallsprevention.

Det är den enskilde som själv ansöker om hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL), muntligt eller skriftligt, och varje ansökan hanteras med respekt för den enskildes medbestämmande. Alla som jobbar på Socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Personuppgifter förvaras i data i enlighet med dataskyddsförordningen.

Socialtjänsten kan i vissa fall även behöva använda lagen om tvångsvård av missbrukare (LVM) för att hjälpa någon komma ifrån ett missbruk eller beroende. I dessa fall är det alltid Förvaltningsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet.

Är du orolig för någon?

Du kan alltid kontakta Vuxenenheten om du är orolig för någon vuxen person (från 20 år) utifrån riskbruk, missbruk och beroendeproblematik av alkohol eller narkotika. Du kan lämna orosanmälan muntligt eller skriftligt och du behöver inte uppge vem du är utan kan vara helt anonym.

Är du anhörig?

Även du som är anhörig till någon med problem har rätt till hjälp, oberoende av om den som missbrukar vill ha hjälp eller inte. Du är välkommen att ringa till Vuxenenheten och boka tid för råd- och stödsamtal som är helt anonyma.

Om jag inte är nöjd?

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du får avslag på din ansökan kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Karlstad. När du får beslutet om avslag, får du även information om hur överklagan går till.

Annat stöd

Stödgruppen Ljuspunkten kan ge stöd till barn och ungdomar till missbrukande föräldrar. I kommunen finns också många frivilligorganisationer som har kunskap och erfarenhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?