Folkhälsoarbete

Det övergripande målet för arbetet med folkhälsa i Sverige är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".

Det finns elva övergripande målområden i arbetet med folkhälsan:

 • Delaktighet och inflytande i samhälle
 • Ekonomiska och sociala förutsättningar
 • Barn och ungas uppväxtvillkor
 • Hälsa i arbetslivet
 • Miljöer och produkter
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Skydd mot smittspridning
 • Sexualitet och reproduktiv hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Matvanor och livsmedel
 • Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Arbetet med folkhälsan bedrivs på många olika plan och inom många myndigheter. Det är Folkhälsomyndigheten som har ett övergripande ansvar för uppföljning och utvärdering.

Friskvården i Värmland är en samarbetspartner för Arvika kommun i kommunens folkhälsoarbete - "Friskare Arvika".

Hjälpte informationen på sidan dig?