Anhörigstöd

Kommunens anhörigstöd finns till för att underlätta livssituationen för dig som anhörig.

Kommunens anhörigstöd är en förebyggande och stödjande verksamhet som genom personliga lösningar kan underlätta livsituationen för dig som anhörig. Detta gäller även om den du stödjer eller vårdar redan har hjälp från exempelvis socialtjänst eller skola.

Anhörig är du som har en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, beroende eller missbruk behöver stöd. Oavsett om du är förälder, mor- eller farförälder, syskon, barn, make/make/partner, sambo, vän eller granne så finns anhörigstödet till för dig.

Stödet som erbjuds är stödjande samtal, information, vägledning, samtalsgrupper, caféträffar med olika teman i form av föreläsningar. Vi erbjuder även digitalt anhörigstöd viaTeams.

Anhörigstödet är en service till medborgarna och är kostnadsfritt. Kontakterna dokumenteras inte och tystnadsplikt gäller.

Du kan kontakta någon av anhörigkonsulenterna via telefon eller e-post.

Ytterligare stödinsatser

Förutom kommunens anhörigstöd finns det fler stödinsatser.

Kommunens biståndshandläggare fattar beslut om avgiftsfri avlösning i hemmet med 15 timmar per månad för anhöriga. Det är hemvårdsgruppen som är kopplad till din adress som utför avlösningen.

Insatser för din närstående kan bidra till att underlätta för dig i din vardag. Kontakta kommunens växel och fråga efter biståndshandläggare eller LSS-handläggare, så får du veta mer. I samtal med handläggaren får du möjlighet att berätta om din situation och handläggaren kan informera om vilken hjälp som finns att ansöka om - därefter görs en individuell behovsprövning.

Om din närstående har en funktionsnedsättning kan arbetsterapeut/fysioterapeut kontaktas för att utreda om det finns behov av insatser.

Vid Alzheimers och andra kognitiva sjukdomar finns också stöd att få. Du hittar mer information om detta på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?