Gifta sig, partnerskap

bröllopspar

En borgerlig vigsel är en vigsel utan religiösa inslag. Du vänder dig till någon av de utsedda borgerliga vigselförrättarna i kommunen.

Du kan gifta dig i Svenska kyrkan, i annat trossamfund eller borgerligt (civiläktenskap). Det är länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun.

I Arvika kommun finns ett antal utsedda borgerliga vigselförrättare. Du kan också använda kommunens e-tjänst för att boka vigsel.

Hindersprövning

För att få gifta dig beställer du blanketten "Ansökan hindersprövning" hos Skatteverket. Blanketten ska fyllas i av båda parter och skrivas under samt återsändas till Skatteverket. (På blanketten anges också önskemål om namnbyte, till exempel om någon av paret vill byta namn eller ta ett tilläggsnamn.) Om det inte finns något hinder för giftermål får du hem ett intyg; "Intyg hindersprövning". Intyget är giltigt under 4 månader.

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras. Mer information kan du få hos Skatteverkets folkbokföringsavdelning i Karlskoga.

Förberedelser

När du fått ditt "Intyg hindersprövning" tar du kontakt med någon av kommunens vigselförrättare (kontaktuppgifter hittar du i rutan "Kontakta oss" ) och överlämnar intyget. Det används som underlag till protokoll och vigselbevis. Ni kommer överens om vilken dag, tid och plats som vigsel ska ske. Du lämnar nu också namn och adress till de två personer som ska vara vittnen.

Vid vigseln ska två vittnen vara närvarande. Dessa kan vara släkt eller vänner till paret, men måste vara myndiga. Paret ansvarar själva för att vittnena närvarar. Finns inga egna vittnen brukar några av kommunens tjänstepersoner ställa upp. Vittnena måste kunna legitimera sig.

Vigseln

Vigseln sker vanligtvis i stadshusets sammanträdesrum, Östra Esplanaden 5, Arvika, men man kan även komma överens om andra arrangemang.

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Det finns i två olika utformningar; ett mycket kort och ett något längre. En del främmande länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare. Utländsk medborgare, som vill gifta sig i Sverige, bör därför ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. Kontakta hemlandets ambassad för ytterligare uppgifter.

Man behöver inte växla ringar, man kan klä sig vardagligt och brudbukett tar man med om man vill. Det finns heller inget som hindrar om exempelvis något av vittnena vill läsa en dikt, spela ett musikstycke eller liknande.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Borgerlig vigsel är kostnadsfri. Sker vigseln på annan plats än i stadshuset kan resersättning till förrättaren bli aktuell.

Vigselförrättare i Arvika kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?