Rådgivande organ

Här hittar du information om kommunens rådgivande organ.

Genom kommunens rådgivande organ, som till exempel Pensionärsrådet och Funktionsrättsrådet, kan pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.

Funktionsrättsrådet

I det kommunala Funktionsrättsrådet finns förutom kommunpolitiker även representanter från intresseorganisationer. Rådet är ett rådgivande organ och fungerar bland annat som referensorgan till Kommunstyrelsen.

Pensionärsrådet

I det kommunala Pensionärsrådet finns förutom kommunpolitiker även representanter från intresseorganisationer. Rådet är ett rådgivande organ och fungerar bland annat som referensorgan till Kommunstyrelsen.

Värmlandsrådet

En välfungerande samverkan mellan Region Värmland och länets 16 kommuner är en viktig grund i det strategiska utvecklingsarbetet. Som en mötesplats och kontaktyta för samverkan mellan Region Värmland och kommunerna har Värmlandsrådet skapats.

Rådet är knutet till regionstyrelsen och består av kommunstyrelseordförande och ytterligare en förtroendevald representant från varje kommun.

I Värmlandsrådet ingår också presidierna i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden samt kollektivtrafiknämnden. Värmlandsrådet leds av regionstyrelsens ordförande.

Värmlandsrådet ska skapa förutsättningar för en kontinuerlig dialog mellan kommundirektörsnätverket och länets övriga strategiska tjänstepersonsnätverk samt med kommunstyrelseordföranden från länets kommuner. Syftet är att öka samarbetet mellan kommunerna i såväl primärkommunala som regionala frågor.

Kontakt:
Karlstad kommun
Frida Poulsen
Koordinator
Tfn 054‑540 48 08

Hjälpte informationen på sidan dig?