Valfrihet inom hemtjänsten

I Arvika kommun har vi ett valfrihetssystem för servicetjänster inom hemtjänsten.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att varje kommun själv kan fatta beslut om att tillämpa valfrihetssystem. I Arvika kommun har Kommunfullmäktige tagit beslut om att införa ett valfrihetssystem för servicetjänster inom hemtjänsten.

Med servicetjänster avses insatserna städ, tvätt och varuhemhandling.

För dig som brukare innebär Lagen om valfrihetssystem en rätt att själv välja vem som ska utföra de serviceinsatser som du beviljats. Syftet med lagen är att öka den enskilde brukarens valfrihet och inflytande. I LOV ingår även rätten till omval om du som brukare inte är nöjd med insatsernas utförande.

Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att kommunens egenregi och privata företag följer riktlinjer och gällande lagstiftning i enlighet med förfrågningsunderlaget. Alla utförare som erbjuds har godkänts av kommunen. De förbinder sig att följa och leva upp till de regler, riktlinjer och krav som kommunen har ställt och som finns beskrivna i ett förfrågningsunderlag.

Samma villkor gäller för kommunens utförare som privata utförare och samma pris gäller, oavsett om du väljer en privat utförare eller kommunen.

Egenavgiften som du som brukare betalar är densamma vare sig du väljer kommunens utförare eller någon privat utförare.

Så väljer du

Om du bor i ett område där flera utförare arbetar kan du nu välja vilken av dem du vill ska utföra dina serviceinsatser. Detta gör du genom att fylla i en blankett som skickas till din biståndshandläggare. Blanketten finns på webbplatsen samt hos din biståndshandläggare. Din biståndshandläggare kan berätta mer om hur du gör ett val.

Godkända utförare

De utförare som blivit godkända presenteras nedan. Din biståndshandläggare har också information om godkända utförare. För närvarande finns inga privata utförare som anmält sig.

Vill du bli utförare?

Information om hur du blir utförare av servicetjänster i Arvika kommun finns på webbplatsen.

Frågor och svar kring valfrihetssystemet

Vad innebär det egna valet?

För dig som brukare betyder valfrihet av utförare en chans att få ett större inflytande över de insatser som du beviljats. Vi är alla olika och har individuella behov och önskningar, genom att själv kunna välja utförare av serviceinsatser finns det större möjlighet att få just det stöd du behöver. Dessutom betyder valfriheten konkurrens via kvalitet och inte pris vilket är positivt.

Vilka hemtjänstinsatser kan jag välja själv?

För närvarande gäller valfriheten endast hemtjänstens serviceinsatser. Till serviceinsatserna räknas städ, tvätt och varuhemhandling.

Vilka utförare kan jag välja?

Vilka utförare du som brukare kan välja bland beror på var du bor och vilka utförare som arbetar i det området.
Kommunen kommer fortfarande att arbeta i hela Arvika kommun, men det gör inte alla externa utförare. När utbudet av utförare ökar kommer det att vara tydligt utskrivet vilka områden varje utförare arbetar inom.
Alla utförare som du kan välja bland är godkända av kommunen bland annat vad gäller kvalitet och kompetens.

Måste jag välja?

Som brukare är du inte tvungen att göra ett aktivt val. Om du inte väljer någon utförare kommer du att tilldelas en utförare enligt bestämda rutiner. Det är inte säkert att du får kommunen som utförare om du väljer att inte göra ett aktivt val.

Kan jag göra om mitt val?

Om du som brukare inte är nöjd med de serviceinsatser som din utförare ger dig kan du när som helst byta utförare. De administrativa delarna gör att bytet tar ungefär 14 dagar att genomföra.

Påverkas hemtjänstavgiften?

Kommunen och privata utförare ska konkurrera och verka på samma villkor. Det innebär att du även i fortsättningen betalar hemtjänstavgiften till kommunen och att avgiften är samma oavsett vilken utförare du väljer.

Kan jag köpa tilläggstjänster?

De privata utförarna har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster som brukaren betalar direkt till utföraren efter överenskommelse. Tilläggstjänster kan vara olika typer av insatser som inte ingår i ditt biståndsbeslut, exempelvis fönsterputs, snöskottning och gräsklippning.

Hur väljer jag?

Om du bor i ett område där flera utförare arbetar kan du nu välja vilken av dem du vill ska utföra dina serviceinsatser. Detta gör du genom att fylla i en blankett som skickas till din biståndshandläggare. Valblanketten finns på webbplatsen samt hos din biståndshandläggare.

Hjälpte informationen på sidan dig?