Genomförandeplan

Genomförandeplanen utgår från dig och hur du vill att dina beviljade insatser ska utföras.

Genomförandeplan är ett dokument som upprättas i samråd mellan dig och din fasta omsorgskontakt/kontaktman. Genomförandeplanen är en plan för hur dina beviljade insatser ska utföras hos dig enligt dina önskemål i samråd med den fasta omsorgskontakten eller kontaktmannen. Genomförandeplanen är helt individuell och utgår ifrån dig och dina behov. Vid förändringar som rör dina insatser skrivs planen om för att ständigt vara aktuell utifrån din aktuella situation. Genomförandeplanen är ett sätt för dig att vara delaktig och kunna påverka din situation.

Levnadsberättelse - Lär känna mig

När man själv inte längre kan, eller har svårt att berätta, är det bra att ha skrivit ner saker och händelser som varit och är viktiga för just dig. Mallen "Lär känna mig - levnadsberättelse" används i genomförandeplanen, men är egentligen ett dokument som kommuninvånare i alla åldrar borde fylla i.

Hjälpte informationen på sidan dig?