Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 9 april 2019  kl 13.45
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Övertagande av tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. MN 2019/58

2
Ny Kyrkebol 1:30 Strandskyddsdispens
MN 2019/59

3
Västra Sund 2:173 Stranskyddsdispens
MN 2019/60

4
Västra Sund 2:174 Stranskyddsdispens
MN 2019/61

5
Bostadsanpassningsbidrag BAB18-060
MN 2019/62

6
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 2019
MN 2019/7-100


7
Anmälningsärenden Miljöstaben 2019
MN 2019/8-100

8
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
MN 2019/9-100

9
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningsstjänsten
MN 2019/10-100


10
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2019/11-100

11
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2019/12-100


Sidansvarig:

Johan Åkerman

Sidan uppdaterad: 2019-04-09
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27