Kallelse KS Kommunledningsutskott

Här hittar du den senaste kallelsen till Kommunledningsutskottets sammanträde.

Datum: Tisdagen den 7 februari 2023, klockan 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Information från Samhällsbyggnad - översiktsplan för Arvika kommun
KS/2019:450

2
Information från Samhällsbyggnad - pågående detaljplanearbete
KS/2023:2

3
Justering VA-avgifter 2023
KS/2023:125

4
Justering renhållningsavgifter 2023
KS/2023:126

5
Motion om funkisfullmäktige
KS/2022:660

6
Reinvesteringsbudget 2023
KS/2023:138

7
Stadigvarande serveringstillstånd – The Oven Arvika AB
KS/2023:104

8
Årsmöte för Friskvården i Värmland 2023
KS/2023:96

9
Årsmöte för Agera Värmland 2023
KS/2023:87

Hjälpte informationen på sidan dig?