Kallelse KS Kommunledningsutskott

Här hittar du den senaste kallelsen till Kommunledningsutskottets sammanträde.

Datum: Tisdagen den 21 mars 2023, klockan 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Detaljplan för västra hamnområdet
KS/2023:288

2
Motion om översyn av detaljplaner (M)
KS/2023:105

3
Internkontrollplan Kommunledningsutskottet 2023
KS/2023:58

4
Beslut om tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) – Klässbols Lanthandel
KS/2023:278

5
Ansökan om bidrag - Hitta Ut 2023 i Arvika - OK Jösse
KS/2023:254

6
Ansökan om bidrag - Rally Arvika SM-final 2023 – MK Team Westom
KS/2023:135

7
Kallelse årsmöte 2023 - Föreningen Växtlust Värmland
KS/2023:244

8
Val om ombud till extra stämma Folkets Park
KS/2023:285

Hjälpte informationen på sidan dig?