Kallelse KS Kommunledningsutskott

Här hittar du den senaste kallelsen till Kommunledningsutskottets sammanträde.

Datum: Måndagen den 6 mars 2024, klockan 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvingar, Arvika Stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Beslut om granskning - detaljplan för Arvika norra infart
KS/2019:928

2
Strategi för gestaltad livsmiljö
KS/2019:450

3
Arvika kommuns granskningsyttrande avseende Karlstad kommuns översiktsplan
KS/2021:601

4
Uppföljning tillsynsplan alkohol och tobak
KS/2024:116

5
Revidering Kommunstyrelsens delegeringsordning – tillägg VMA
KS/2023:874

6
Nominering till uppdrag inför årsmöte för Agera Värmland 2024
KS/2024:104

Hjälpte informationen på sidan dig?