Kallelse KS Kommunledningsutskott

Här hittar du den senaste kallelsen till Kommunledningsutskottets sammanträde.

Datum: Tisdagen den 19 september 2023, klockan 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
RF-SISU Värmland
KS/2023:2

2
Motion om osund konkurrens (L)
KS/2022:641

3
Kommunstyrelsens delegeringsordning för Kommunledningsstabens verksamhetsområde
KS/2023:566

Hjälpte informationen på sidan dig?