Kallelse KS Kommunledningsutskott

Här hittar du den senaste kallelsen till Kommunledningsutskottets sammanträde.

Datum: Måndagen den 17 juni 2024, klockan 08.30

Plats: Sammanträderummet Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Planbesked för del av Sjukhuset 1 - blåljusverksamhet
KS/2024:492

2
Uppföljning avfallsplan Arvika kommun
KS/2024:504

3
Reviderad Digitaliseringsstrategi
KS/2024:414

4
Gallra verifikationer från äldre kommuner
KS/2024:285

5
Information om organisationsförändring
KS/2023:880

Hjälpte informationen på sidan dig?