Sammanträdestider

Här finns schemat för årets sammanträden med de olika politiska organen.

Januari - juni 2024

Sammanträdestider januari-juni

Politiskt organ

Kl

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

18.00

29

26

25

29

27

24

Kommunstyrelsen

8.00

16

13

12

16

13

11

Kommunledningsutskottet

8.30

9, 23

6, 20

4, 19

8, 23

7, 21

4, 17

Utskottet för lärande och stöd

9.00

24

21

20

17

15

12

Utskottet för vård och omsorg

09.00

26

23

22

26

24

14

Myndighetsnämnden

14.15

18

15

14

11

16

13

Socialnämnd

13.00

10, 24

7, 21

6, 20

3, 17

15, 29

12, 26

Arvika-Eda överförmyndarnämnd

9.00

24

14

20

24

22

19

Namnberedningen

14.00

17

7

6

10

8

5

Funktionsrättsrådet

13.30713

Pensionärsrådet

10.00713

Stiftelsen Glaskogen

4

30


Arvika Fastighets AB

8.30


15

21


23


Arvika Elnät AB/Arvika Energi och Miljö AB/Arvika Kraft AB

8.30


21

26


28


Arvika Kommunnät AB

8.30


22

28


30


Teknik i Väst AB

08.30


23

26


31


Juli - december 2024

Sammanträdestider juli-december

Politiskt organ

Kl

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

18.00


26

30

28

25

16

Kommunstyrelsen

8.00


13

17

15

12

3

Kommunledningsutskottet

8.30


6, 20

10, 24

8, 21

5, 18

9

Utskottet för lärande och stöd

9.0018

2, 16

13

11

Utskottet för vård och omsorg

09.00


30

27

25

22

13

Myndighetsnämnden

14.15


15

12

10

14

12

Socialnämnd

13.00


7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

11, 18

Arvika-Eda överförmyndarnämnd

9.00


21

25

23

27


Namnberedningen

14.00


14

4

9

13


Funktionsrättsrådet

13.30125

Pensionärsrådet

10.00125

Stiftelsen Glaskogen

3


12

Arvika Fastighets AB

8.3026


21

18

Arvika Elnät AB/Arvika Energi och Miljö AB/Arvika Kraft AB

8.30


27

18

22

26

17

Arvika Kommunnät AB

8.30


22

19

24

28

19

Teknik i Väst AB

08.30


23

20

25

29

20

Hjälpte informationen på sidan dig?