Sammanträdestider

Här finns schemat för årets sammanträden med de olika politiska organen.

Januari - juni 2023

Sammanträdestider januari-juni

Politiskt organ

Kl

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

18.00

30

27

27

24

29

26

Kommunstyrelsen

8.00

3, 16

13

14

11

15

13

Kommunledningsutskottet

8.30

10, 23

7, 20

6, 21

4, 24

9, 23

5, 19

Utskottet för lärande och stöd

9.00

25

22

22

19

17

14

Utskottet för vård och omsorg

13.00

26

23

23

20

25

15

Myndighetsnämnden

14.15

11

8

9

12

10

15

Socialnämnd

13.00

3, 11, 25

8, 22

8, 22

5, 19

3, 17, 31

14, 28

Arvika-Eda överförmyndarnämnd

9.00

25

15

22

26

24

21

Namnberedningen

14.00

11

8

8

12

10

7

Funktionsrättsrådet

13.3098

Pensionärsrådet

10.0098

Stiftelsen Glaskogen
Arvika Fastighets AB

8.30


16

16


25


Arvika Teknik AB/Arvika Fjärrvärme AB/Arvika Kraft AB

8.30


15

15


24


Arvika Kommunnät AB

7.30


23

23


26


Teknik i Väst AB

13.00


15

15


24


Juli - december 2023

Sammanträdestider juli-december

Politiskt organ

Kl

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

18


28

25

30

27

11

Kommunstyrelsen

8.00


15

12

16

14

5

Kommunledningsutskottet

8.30


8, 22

4, 19

10, 24

7, 28

11

Utskottet för lärande och stöd

9.00


23

20

18

15

13

Utskottet för vård och omsorg

13.00


24

28

19

16

14

Myndighetsnämnden

14.15


9

14

11

8

14

Socialnämnd

13.00

12

9, 23

6, 20

4, 18

1, 15, 29

13, 20

Arvika-Eda överförmyndarnämnd

9.00


23

27

18

29


Namnberedningen

14.00


9

6

11

8

6

Funktionsrättsrådet

13.30147

Pensionärsrådet

10.00147

Stiftelsen Glaskogen
Arvika Fastighets AB

8.3021


16

19

Arvika Teknik AB/Arvika Fjärrvärme AB/Arvika Kraft AB

8.30


30

27

25

29

20

Arvika Kommunnät AB

7.30


31

28

26

30

21

Teknik i Väst AB

13.00


30

27

25

29

20

Hjälpte informationen på sidan dig?