Beställ möteshandlingar

Här kan du beställa handlingar till sammanträden.

På grund av dataskyddsförordningens bestämmelser kan vi tyvärr inte publicera handlingar inför alla sammanträden med de politiska organen på vår publika webbplats. Enbart handlingar till Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen publiceras.

Du kan beställa mer underlag i ett ärende genom beställningsformuläret nedan. En pdf-fil med information skickas då till den e-postadress som du anger. För att du ska kunna få underlaget så snabbt som möjligt ber vi dig att vara noga med att fylla i alla uppgifter i formuläret. Sammanträdesdatum, ärendets namn och ärendenummer hittar du i kallelsen.

Jag vill beställa handlingar till följande ärende:

Nämnden/styrelsen som sammanträder:

De personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med din beställning sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket. I de fall du debiteras för materialet sparas fakturaunderlaget i enlighet med bokföringslagen. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?