Kallelser och handlingar

Här hittar du kallelser till politiska sammanträden.

Kommunens politiska organ sammanträder regelbundet. Sammanträdestiderna för året, liksom de senaste kallelserna till de flesta av kommunens politiska organ, publiceras på webbplatsen. I kallelsen kan du se vilka ärenden som ska tas upp (föredragningslistan). Vill du även läsa handlingarna till ett möte kan du beställa dem via ett formulär mot en avgift. Handlingar till kommande möten med Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen publiceras alltid på webbplatsen tillsammans med kallelsen.

Kontakta respektive nämnds, utskotts eller styrelses mötessekreterare om du vill veta mer.

Hjälpte informationen på sidan dig?