Kallelse Teknik i Väst AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Tisdag den 26 mars 2024, kl. 13:00

Plats: Sammanträdeslokal Kongsvinger, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
TiVAB/2024:9

4
VD-rapport och marknadsläget
TiVAB/2024:10

5
Årsredovisning 2023
TiVAB/2024:24

6
Ändamålsenlig verksamhet 2023
TiVAB/2024:25

7
Genomförda effektiviseringar
TiVAB/2024:26

8
Reviderad investeringsplan 2024
TiVAB/2024:27

9
Internkontrollplan 2024
TiVAB/2024:28

10
Aktuella händelser
TiVAB/2024:11

11
Övriga frågor
TiVAB/2024:12

12
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?