Kallelse Teknik i Väst AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Onsdag den 14 december kl 08.30

Plats: Ylöjärvi, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
ATAB/2022:1

4
VD-rapport
ATAB/2022:2

5
Verksamhetsplan och budget 2023-2025
ATAB/2022:78

6
Investeringsbudget 2023
ATAB/2022:79

7
Elnätsavgifter 2023
ATAB/2022:80

8
Brukningsavgifter VA 2023
ATAB/2022:81

9
Renhållningsavgifter 2023
ATAB/2022:83

10
Aktuella händelser
ATAB/2022:42

11
Övriga frågor
ATAB/2022:3

12
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?