Kallelse Teknik i Väst AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Onsdag den 27 september 2023, kl. 13:00

Plats: Sammanträdeslokal Kongsvinger, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
TiVAB/2023:30

4
VD-rapport
TiVAB/2023:4

5
Delårsrapport 2023
TiVAB/2023:48

6
Aktuella händelser
TiVAB/2023:5

7
Övriga frågor
TiVAB/2023:6

8
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?