Kallelse Teknik i Väst AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Onsdag den 15 mars 2023, kl. 13:00

Plats: Sammanträdeslokal Kongsvinger, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
TiVAB/2023:3

4
VD-rapport
TiVAB/2023:4

5
Årsredovisning 2022
TiVAB/2023:12

6
Ändamålsenlig verksamhet 2022
TiVAB/2023:13

7
Genomförda effektiviseringar
TiVAB/2023:14

8
Reviderad investeringsplan 2023
TiVAB/2023:16

9
Internkontrollplan 2023
TiVAB/2023:15

10
Aktuella händelser
TiVAB/2023:5

11
Övriga frågor
TiVAB/2023:6

12
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?